تعداد نویسندگان  47 
 تعداد مشاهده مقاله  7,413
 تعداد مقالات ارسال شده  167
 تعداد مقالات رد شده  24

دو فصلنامه علمی«مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

 • دو فصلنامه علمی مطالعات قرآن پژوهی از شماره 11برای اخذ درجه به کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم ارسال می گردد.بر این اساس از کلیه مقالات علمی پژوهشگران استقبال می نماید.

 • در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن و حدیث و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم باشد، منتشر می‌شود.
 • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است و فایل PDF متن تمام مقالات به صورت رایگان قابل دریافت است.
 • زبان: دو زبانه: فارسی با چکیده انگلیسی.
 • نمایه شده در پایگاه‌های:  noormags , magiran ,Civilica, پرتال جامع علوم انسانی.
 • متوسط بررسی اولیه: 10 روز.
 • متوسط زمان داوری :  2 ماه.
 •  هزینه داوری مقاله1000000ریال که برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.
 •  هزینه چاپ مقاله:1000000 ریال که بعد از پذیرش نهایی مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.
 • نوع داوری: داوری بسته (دو طرف ناشناس).
 • COPE : این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • نشانی الکترونیکی:mtquranp@gmail.com

 پژوهشگران گرامی دو فرم نعهدنامه چاپ مقاله وتعارض منافع را تکمیل و در سایت نشریه بارگذاری نمایید.

فرم تعهدنامه چاپ مقاله

فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398 

1. بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

صفحه 5-30

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی


2. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

صفحه 31-50

محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط