تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیان شبه قاره درباره معجزه با تکیه بر تفاسیر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران- نسیم شهر - شهرک رسالت0 20 متری ابوترابی پ 21 واحد 9

چکیده

اعتقاد به وجود معجزه یکی از اصول پذیرفته شده بیشتر مسلمانان است و بسیاری از آیات و روایات نیز به این مسئله اشاره دارد، با این وجود برخی از اهل قرآن شبه قاره هند، این امر را انکار کرده اند. قرآن بسندگان در این باره به دو فرقه منقسم شده اند. گروهی معجزات مربوط به قبل از پیامبر (ص) را می پذیرند و فرقه دیگر به تمامه وجود معجزات را به دلیل تعارض با قوانین طبیعت انکار کرده اند. آنان برای اثبات ادعای خویش برخی از آیات قرآنی همچون؛ انشقاق ماه، ولادت حضرت عیسی (ع) و سخن گفتن وی در گهواره، متمثل شدن فرشته بر حضرت مریم (ع) و مهیا شدن غذای بهشتی بر ایشان، را بر معانی مجازی و تأویل (براساس معیار خویش)، حمل کرده اند و معانی اصلی آن را انکار کرده اند و آن را برخلاف قوانین طبیعت دانسته اند. از این رو، تحقیق پیش رو بر آن شده، آراء قرآنیان شبه قاره را با روش توصیفی- انتقادی، با تکیه بر اقوال دانشمندان فریقین مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A critical analysis of the perspective of Quranists of the subcontinent about miracles based on the interpretations of Fariqin

نویسنده [English]

  • babollah mohamadi
تهران- نسیم شهر - شهرک رسالت0 20 متری ابوترابی پ 21 واحد 9
چکیده [English]

Belief in the existence of miracles is one of the accepted principles of most Muslims, and many verses and hadiths also refer to this issue, however, some people of the Qur'an in the Indian subcontinent have denied this. The Qur'an has been divided into two sects in this regard. One group accepts the miracles related to before the Prophet (PBUH) and the other sect has completely denied the existence of miracles due to the conflict with the laws of nature. To prove their claim, they used some Quranic verses such as; The splitting of the moon, the birth of Jesus (pbuh) and his speaking in the cradle, the appearance of an angel on Mary (pbuh) and the preparation of heavenly food for her, have been carried on metaphorical meanings and interpretation (according to their standards) and the meanings They have denied its originality and considered it against the laws of nature. Therefore, the upcoming research is aimed at evaluating the opinions of the Qur'anists of the subcontinent with a descriptive-critical method, relying on the statements of foreign scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miracles
  • Hazrat Maryam (AS)
  • Hazrat Jesus (AS)
  • Koranians of the subcontinent
  • Sir Seyyed Ahmad Khan
  • Ghulam Ahmad Parvez