تماس با ما

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهش و فناوری

تلفن مدیر داخلی مجله (مهدی محمودی): 02537604070 داخلی 350

 

 


CAPTCHA Image