تماس با ما

نشانی دفتر تهران: خیابان حافظ ، خیابان سرهنگ سخایی ، بعد از تقاطع سی تیر ، دانشکده علوم قرآنی تهران. تلفن: 02166719757

نشانی دفتر قم: بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهش و فناوری. تلفن: 02537604070

تلفن مدیر داخلی مجله (مهدی محمودی): 09189437058

 

 


CAPTCHA Image