واکاوی تطبیقی عبارت «یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ» و اعتبارسنجی روایات ذیل آن در منابع فریقین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار، گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

عبارت «یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ» (قلم/42) از متشابهات قرآنی است که محل اختلاف مفسران فریقین قرار گرفته و معنای آن به‌درستی تبیین نشده است. منابع تفسیری اهل سنت به استناد چند روایت منسوب به پیامبر (ص)، مقصود آیه را حمل بر تجسم خداوند در روز جزا دانسته‌اند و قایلند آن روز خداوند ساق پای خویش را آشکار می‌کند. معانی دیگری نیز در منابع فریقین آمده که در این نوشتار به روش انتقادی توصیفی با هدف نقد روایات ذیل آیه و یافتن معنایی مطابق با بافت آیات در جستجوی پاسخ به این پرسش است که مناسب‌ترین معنای عبارت «یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ» چیست؟ در نهایت مشخص گردید روایت منتسب به پیامبر (ص) از لحاظ سندی و محتوای درونی محل تردید بوده و احتمالات معنایی بیان شده مطابق سیاق و بافت دیگر آیات نبوده بلکه از آنجا که خطاب سخن با مشرکانی است که منکر حقانیت رسالت پیامبر (ص) هستند و به آنان وعده داده در روز قیامت واقعیت‌های آشکار شده را خواهید دید. نتیجه این که عبارت به کنار رفتن لباس و دیدن حقایق نهان اشاره دارد. این معنی با روایات معتبر و معنای واژگان سازگاری داشته و متناسب با مضمون دیگر آیات این سوره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis of the phrase "Youm Yakshef an sagh "and the validation of the narrations below it in the sources of the parties

نویسنده [English]

  • abazar kafimosavi
Assistnt Professor, Department of Islamic Education, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The phrase "the day of revelation" (Qalam/42) is one of the Qur'anic similes that have been disputed by commentators on both sides, and its meaning has not been properly explained. According to some narrations attributed to the Prophet (PBUH), Sunni interpretation sources have considered the meaning of the verse to refer to God's incarnation on the Day of Judgment, and they say that God will reveal His leg on that day. There are other meanings in the sources of Fariqin. In this article, in a critical and descriptive way, with the aim of criticizing the narrations below the verse and finding a meaning in accordance with the context of the verses, in search of an answer to the question, what is the most appropriate meaning of the phrase "Yomma yukshafo an-saqi"? In the end, it was found that the narration attributed to the Prophet (PBUH) is questionable in terms of documentation and internal content, and the meaning possibilities expressed are not in accordance with the context and context of other verses, but because the address is to polytheists who deny the authenticity of the Prophet's (PBUH) mission. And promised them that you will see the revealed facts on the Day of Judgment. The result is that the expression refers to removing the clothes and seeing the hidden truths. This meaning is consistent with the authentic narrations and the meaning of the words and is in accordance with the content of other verses of this surah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discovery of the truth
  • similar verses
  • differences
  • validation of narration