اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی با رویکرد «بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی)

برگزار کننده: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی تهران محور های فراخوان مقاله:  بررسی تطبیقی مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی با مبانی تفسیری علامه طباطبایی و سایر مفسران شیعه و سنی؛ بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی با آرای سایر مفسران شیعه و سنی در گستره موضوعات مختلف قرآنی؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان نها نو اندیشی دینی؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل آرای مستشرقان؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان های سلفی و تکفیری؛ و سایر موضوعات و مباحث ...

مطالعه بیشتر