دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، دی 1402 

مقاله مروری

تفسیر تطبیقی، اغراض و فواید

سید محمود طیب حسینی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مطهره سادات طیب حسینی


مقاله پژوهشی

بررسی جنبه های نمایشی داستان گاو بنی‌اسراییل در منابع تفسیری

حسین فلاح زاده ابرقوئی؛ علی نصیری؛ حسن خرقانی


مقاله پژوهشی

چگونگی مواجهه‌ی مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه طباطبایی

امان اله ناصری کریموند؛ روح الله محمدی؛ فاطمه مرادی کهنکی؛ حمزه عبیدی نیسی