بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه و دانشگاه

2 فارغ التحصیل دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی حوزوی قاسم

3 موسسه آموزش عالی قاسم ابن الحسن

چکیده

با توجه به اختلافات تفسیری که در حوزه آیات الأحکام نکاح در دیدگاه فریقین وجود دارد، مقاله پیش رو بر اساس پرسش پیرامون مصادیق اختلافات تفسیری در حوزه مذکور با رویکرد تطبیقی سامان یافته است.آیات الأحکام نکاح حول محورهای مشروعیت، محرمات و لوازم و توابع آن احصاء می شوند و در هر یک از محورها و موضوعات مذکور، اختلافات متعددی نیز قابل دستیابی است. این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بحث مشروعیت، فریقین در جواز ازدواج موقت اختلاف دارند به طوری که امامیه قائل به جواز و معظم اهل سنت قائل به عدم جواز آن می باشند. در محرمات نکاح، دیدگاه های مربوط به ایجاد رحم از طریق وطی نامشروع و ازدواج با زنان اهل کتاب متفاوت است و در لوازم و توابع نکاح، مباحث مهریه و مقدار آن، پرداخت متاع و نفقه و همچنین موضوع نگاه خصوصا نگاه به مخطوبه و برخی از احکام وطی، اختلافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the interpretive differences of the two parties regarding the legislative verses of the field of marriage

نویسندگان [English]

  • Ali gazanfari 1
  • fatemeh Ardestani 2
  • zahra ghorbankhani 3
1 ostad
2 PhD graguate in jurisprudence and fundamentals of law at the International University of Islamic Religions and a level 4 student in the field of comparative interpretation at Qasim bin Al-Hassan Seminary Institute of Higher Education
3 gasambnhasan
چکیده [English]

Considering the existence of commonalities and interpretive differences in the field of verses of the rules of marriage in the view of the sects, the present article is based on the question about the examples of interpretive differences in the mentioned field with a comparative approach; This research is based on a descriptive method and information has been collected based on the library method. In addition to paying attention to the dignity of revelation, content, context of verses, etc., the use of sources of ijtihad accepted by each religion is also effective in the emergence of theoretical differences. According to research, in the discussion of legitimacy, the sects differ in the permission of temporary marriage, so that the Imams believe in the permission and the Supreme Sunni believe in its impermissibility. In the prohibitions of marriage, the views related to creating a womb through illegitimate intercourse and marrying women of the Book are different, and in the accessories and functions of marriage, the issues of dowry and its amount, payment of property and alimony, as well as the subject of looking, Vati rulings are differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Verses of the rules of marriage
  • interpretation
  • jurisprudence
  • sects