کلیدواژه‌ها = تفسیر
بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-95

علی غضنفری؛ زهرا قربان خانی؛ فاطمه اردستانی