بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، الهیات، علوم قرآن و حدیث.

2 گروه آموزشی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد شهرستان دورود

3 علوم قرآن و حدیث، گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک

چکیده

واژگان، علاوه بر این­که در درون متن، معناهای مختلفی به خود می­گیرند، در گذر زمان نیز دچار تحوّلات معنایی می­شوند و در علوم مختلف در اطلاحات گوناگونی به کار می­روند. یکی از این واژگان «بیّنه» است.
فقدان پژوهشی مستقل درمورد واژه­ی «بیّنه»، نگارنده را بر آن داشت تا توسط علم معناشناسی براساس مکتب بُن، به تحلیل و تبیین این واژه بپردازد. پس از بررسی­های به­عمل آمده، نگارنده به این نتیجه رسید که درمورد معنای لغوی این کلمه، اتّفاق­نظر وجود دارد؛ اما درمورد معنای اصطلاحی آن در علوم مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با بررسی همنشین­های این کلمه در قرآن کریم می­توان نتیجه گرفت که «بیّنه» فقط به مرسلین داده می­شود تا به­ وسیله­ی آن، اختلافی را ازبین ببرند که مردم در دین و پرستش خداوند متعال داشتند. از طرفی با بررسی جانشین­های آن می­توان نتیجه گرفت که «بیّنه»؛ گسترده­تر از معجزه، زیرمجموعه­ی «آیه»، عام­تر از «برهان» و مجزّای از «سلطان مبین» است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Different Perspectives on the Word "Bayneh " with a Semantic Approach Based on the Bonn School

نویسندگان [English]

  • mohammad dehghani 1
  • Alireza Tabibi 1
  • afsane kouhro 2
  • fatemeh dastranj 3
1 Arak University, Faculty of Humanities, Theology, Quran and Hadith Sciences.
2 Department of Law, Faculty of Law, Doroud Azad University
3 Quran and Hadith Sciences, Department of Theology, Faculty of Humanities, Arak University
چکیده [English]

Vocabulary In addition, they undergo semantic changes over time. They are also used in various sciences in different sciences. One of these words is "bayeneh". Lack of independent research on the word " bayeneh ", The author was on it Up by the science of semantics According to the Bonn school, Analyze and explain this word . After the investigations have been done. The author came to this conclusion About the literal meaning of this word There is a Consensus But about its idiomatic meaning In various sciences Various definitions are provided. By examining the companions of this word In the Holy Quran It can be concluded that "bayeneh" It is given to Merselins only By means of it, Eliminate the difference that People were in the religion and worship of God Almighty. On the other hand By examining its substitutes It can be concluded that bayeneh" Wider than a miracle, Sub-category of "verse", More common than "argument" And is separate from "Sultan Mobin".

کلیدواژه‌ها [English]

  • bayeneh
  • Miracle
  • Semantics
  • Companion relationships and Substitute relationships