کلیدواژه‌ها = غیر دینی
تاثیر عطریات بر ارتقای سلامت معنوی با تأکید بر دو رویکرد دینی و غیردینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 116-133

مرضیه عبدالکریمی؛ حبیب الله یوسفی