نقد دیدگاه دکترسروش در بشری بودن الفاظ قرآن با تکیه ‌بر آرای آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، جامعه الزهرا (س)، قم

چکیده

       نظریه­ی عدم تحریف قرآن کریم مورد تأیید علمای شیعه و سنی است و ادعای تحریف قرآن از سوی دشمنان اسلام برای خدشه به ساحت قرآن کریم همواره مطرح­شده است، بنابراین پرداختن به آن ضروری است. یکی از شبهاتی که نواندیشان دینی؛ از جمله عبدالکریم سروش مطرح کرده­اند، بحث بشری بودن الفاظ قرآن است. ایشان در مباحث خود، معانی قرآن را از خداوند متعال و الفاظ قرآن را از پیامبر (ص) می‎داند. نتیجه­ی این شبهه، وجود خطا و اشتباه در قرآن و در نهایت قول به تحریف قرآن می‎شود. شواهد زیادی در قرآن کریم بر صدور معانی و الفاظ قرآن از خداوند متعال وجود دارد؛ ازجمله مقابل هم قرار دادن کلام وحی و سخن بشر، اصرار بر کاربرد تعبیر «هذا القرآن»، یاد کردن از قرآن با عنوان «قول» و ... . از طرف دیگر، منشأ این اشکال، به عدم فهم چگونگی نزول قرآن است و این­که نزول قرآن، به ­صورت تجافی نیست، بلکه به­صورت تجلی است. در این پژوهش به پاسخ این اشکال با توجه به آرا و نظرات آیت­الله جوادی آملی پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Dr. Soroush's view on the humanity of Quranic words Relying on the views of Ayatollah Javadi Amoli

نویسنده [English]

 • maryam shahali
Level 4 student, field of comparative interpretation, Al-Zahra Society, Qom
چکیده [English]

The theory of non-distortion of the Holy Quran is approved by Shiite and Sunni scholars. And the claim of distorting the Qur'an by the enemies of Islam to damage the field of the Holy Qur'an has always been raised, so it is necessary to address it. One of the doubts raised by religious thinkers, including Abdul Karim Soroush, is the argument that the words of the Qur'an are human. In his discussions, he considers the meanings of the Qur'an from God Almighty, and the words of the Qur'an from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). The result of this doubt is the existence of errors and mistakes in the Qur'an and finally the promise to distort the Qur'an.
         There is a lot of evidence in the Holy Quran for issuing the meanings and words of the Quran from God Almighty. For example, juxtaposing the words of revelation and human speech, insisting on using the interpretation of "this Qur'an", mentioning the Qur'an as "speech", .... On the other hand, the source of these problems is the lack of understanding of how the Qur'an was revealed, and that the revelation of the Qur'an is not in the form of "Tajafi" meaning digging from somewhere and adding to a place, but in the form of "manifestation" meaning emergence. In this research, we will answer these problems according to the views and opinions of Ayatollah Javadi Amoli.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Soroush
 • Tanzil
 • Ayatollah Javadi Amoli
 1. قرآن کریم

  نهج البلاغه امام علی (ع)

  1. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی (1403 ق): «الخصال»، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم.
  2. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن علی (1362 ش): «الأمالی»، تهران: انتشارات کتابخانه اسلامیه، چاپ چهارم.
  3. جوادی آملی، عبد الله (1389 ش): «تفسیر تسنیم-ج2 و 5 و 13 و 14»، قم: اسراء، چاپ ششم.
  4. جوادی آملی، عبد الله (1388ش ): «تفسیر تسنیم- ج7 و 9»، قم: اسراء، چاپ چهارم.
  5. جوادی آملی، عبد الله (1395 ش): «تفسیر تسنیم- ج40»، قم: اسراء، چاپ اول.
  6. جوادی آملی، عبد الله (1388 ش): « قرآن در قرآن»، قم: اسراء، چاپ هشتم.
  7. جوادی آملی، عبد الله (1375 ش): «وحی و نبوت در قرآن»، نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم.
  8. جوادی آملی، عبد الله (1394 ش): «وحی و نبوت»، قم: اسراء، چاپ سوم.
  9. سروش، عبدالکریم (1378 ش): «بسط تجربه نبوی»، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.
  10. کلینى، محمد بن یعقوب (1365ش): «الکافی»، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
  11. مجلسى، محمد باقر (1404 ق): «بحار الأنوار»، بیروت: مؤسسة الوفاء.

  منابع الکترونیکی:

  1. سروش، عبدالکریم (1395 ش): «مجموعه آثار»، به کوشش امیر قربانی، برگرفته از:

  www.book- house.blogesky.com

  1. سروش، مصاحبه با رادیو هلند، 14/11/1386، http://siasim.blogfa.com/post/242
  2. سایت اسراء، http://javadi.esra.ir
  3. http://www.quransc.com