ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم قرآنی خمین

2 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشگاه میبد

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و به صورت مستمر با اجتماع، ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. حفظ و سلامت این روابط، در سایه سار اخلاق اجتماعی و جامعه اخلاقی ایده­آل، مستلزم تبیین اهداف و ارکان و ویژگی­های ایده­آل برای این جامعه اخلاقی است. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، آراء علامه جوادی آملی در زمینه­ی اهداف و ارکان این جامعه مطلوب تبیین شده و سپس هریک از این ویژگی­ها، با براهین نقلی مطرح شده در نظرات علامه، مطرح شده است. از منظر علامه جوادی آملی، جامعه­ای که تحت عنوان جامعه مطلوب خوانده می­شود، با اجرای قوانین و ضوابط و تحت رهبریت صالح در جامعه، ارتباطات اعضای آن به صورت مسالمت­آمیز و همراه با اخلاق صورت خواهد گرفت. چنین جامعه­ای دارای ویژگی­هایی مهم همچون: اقتصاد اسلامی، وحدت، عدالت محوری، امر به معروف و نهی از منکر، تقوا و اخلاق اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of an ideal moral society from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

 • zahra shams 2
 • mojtaba ansari 3
2 fghfghf
3 dfdfdf
چکیده [English]

Abstract
Man is a social being and has an inseparable connection with society on an ongoing basis. To maintain the health of social relations by having social ethics and an ideal moral society, it is necessary to explain the goals, pillars and ideal characteristics of this moral society. In the present article, by descriptive-analytical method, Allameh Javadi Amoli's views on the goals and pillars of this desirable society are explained and then each of these characteristics is presented with narrative arguments presented in Allameh's views. According to Allameh Javadi Amoli, a society that is called a desirable society, with the implementation of laws and rules and under competent leadership in society, the communication of its members will be peaceful and ethical. Such a society has important characteristics such as: Islamic economics, unity, central justice, enjoining the good and forbidding the evil, piety and social ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Ethics
 • Desirable
 • Javadi Amoli
 • Characteristics
 1. قرآن کریم

  1.  پاینده، ابوالقاسم (1363): «نهج الفصاحه»، مترجم: غلامحسین مجیدی خوانساری، قم: انتشارات انصاریان، چاپ  پنجم.
  2.  جوادی آملی، عبدالله (1397): «تفسیر تسنیم- جلد 4و7»، قم: اسراء، چاپ نهم.
  3.  جوادی آملی، عبدالله (1398): «تفسیر تسنیم- جلد 2و3 و 5 و 9 و 15و 17و 26»، قم: نشر اسراء، چاپ ششم.
  4. جوادی آملی، عبدالله (1372): «اسرار عبادات»، قم: انتشارات الزهرا، چاپ چهارم.
  5. جوادی آملی، عبدالله (1397): «هدایت در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ هفتم.
  6. جوادی آملی، عبدالله (1390): «جامعه در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ سوم.
  7. جوادی آملی، عبدالله و محمدرضا مصطفی پور (1386): «انتظار بشر از دین»، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهارم.
  8. جوادی آملی، عبدالله (1398): «ولایت فقیه وعدالت»، قم: انتشارات اسراء، چاپ بیستم.
  9. جوادی آملی، عبدالله (1395): «تفسیرتسنیم- ج1»، قم: انتشارات اسراء، چاپ دوازدهم.
  10. جوادی آملی، عبدالله (1399): «ادب فنای مقربان»، قم: انتشارات اسراء، چاپ سیزدهم.
  11. جوادی آملی، عبدالله (1394): «ادب فنای مقربان»، قم: انتشارات اسراء، چاپ دهم.
  12. جوادی آملی، عبدالله (1369): «کرامت در قرآن»، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم.
  13. جوادی آملی، عبدالله (1397): «نسیم اندیشه، دفتر سوم»، تحقیق سید محمود صادقی، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهارم.
  14. جوادی آملی، عبدالله (1372): «شریعت در آینه معرفت»، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول.
  15. جوادی آملی، عبدالله (1397): «قرآن در قرآن»، قم: انتشارات اسراء، چاپ چهاردهم.
  16. خمینی، روح الله (1378): «صحیفه امام»، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ پنجم.
  17. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (1384ق): «مفردات الفاظ القرآن»، بیروت: انتشارات ذوی القربی، چاپ سوم.
  18. سیدی نیا، سید اکبر (1376): «خلافت الهی با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی»، فصلنامه قبسات، شماره4 ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.
  19. طبرسی، فضل بن حسن (536ق): «مجمع البیان»، بیروت: انتشارات دارالمعرفه، چاپ چهارم.
  20. طوسی، محمدبن حسن (1388): «امالی»، ترجمه صادق حسن زاده، قم: انتشارت اندیشه هادی، چاپ اول.
  21. عمید، حسن (1376): «فرهنگ عمید»، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم.
  22.  فلسفی، محمد تقی (1366): «اخلاق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم.
  23.  فیض الاسلام، سیدرضی (1385): «نهج البلاغه»، ترجمه علی­اصغر فقیهی، قم: انتشارات آیین دین، چاپ اول.
  24. کلینی، محمدبن یعقوب (1382ق): «اصول کافی»، بیروت: مؤسسه الوفا، چاپ اول.
  25. کلانتری، عبدالحسین (1359): «بررسی مساله اجتماعی از دیدگاه محمدباقرصدر»، دوفصلنامه علمی پژوهشی متفکران مسلمان.
  26. مکارم شیرازی،ناصر (1377): «اخلاق در قرآن»، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول.
  27. مجلسی، محمدباقر (1103ق): «بحارالأنوار»، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول.
  28. میر احمدی، منصور (1390): «مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی»، نشریه حکمت اسراء، شماره 3، انتشارات اسراء.
  29. مجتبی زاده، علی (1389): «نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی»، نشریه حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.