بررسی تطبیقی جایگاه دینی و اجتماعی پطرس و پولس در تفاسیر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

دین اسلام به دلیل خویشاوندی که با ادیان سامی پیش از خود، از جمله مسیحیت دارد؛ در منابع خود به برخی از شخصیت‌های این دین، همچون پطرس و پولس اشاره کرده است. پطرس در زمره‌ی برترین شاگردان عیسی(ع) و پولس علی‌رغم عدم درک عیسی مسیح(ع) از جمله رسولانی معرفی شده‌اند که تأثیر زیادی در گسترش مسیحیت در جهان غرب داشته‌اند. این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی، به بررسی و تطبیق جایگاه دینی و اجتماعی پولس و پطرس در تفاسیر قرآن کریم می‌پردازد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که؛ پطرس به جهت راست کیشی و تأکید بر شریعت‌مداری به عنوان وصی و جانشین حضرت عیسی(ع) معرفی و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما پولس در تفاسیر اسلامی، مسبب انحراف و رواج اباحه‌گری در مسیحیت شناخته شده و هم­ردیف با یهودا از دوزخیان دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the position of Peter and Paul in the interpretations of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad Esmaeili 1
  • ziba bayati 2
1 Khomein Faculty of Quranic Sciences
2 Graduated from Al-Zahra University
چکیده [English]

The religion of Islam, due to its kinship with the Semitic religions before it, including Christianity, has mentioned some figures of this religion in its sources. Among them are Peter and Paul. Peter is one of the greatest disciples of Jesus (pbuh) and Paul, despite not understanding Jesus Christ (pbuh), is one of the apostles who had a great impact on the spread of Christianity in the Western world. This article examines and adapts the religious and social position of Paul and Peter in the interpretations of the Holy Quran through a comparative, descriptive, analytical method.
The results of these studies show that Peter is introduced as a guardian and successor of Jesus (pbuh) due to his orthodoxy and emphasis on Shari'a orientation and has a special position.
But Paul caused the perversion and perversion of debauchery in Christianity, and in Islamic interpretations he is equated with the inmates of hell and the arrogant as Nimrod, Pharaoh, and Judas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peter
  • Paul
  • Christianity
  • Islam
  • Comparative Interpretation