بررسی تطبیقی مواضع اختلافی تفسیر المیزان و تسنیم در حوزه واژگانی با تأکید بر مطالعه موردی پنج واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تفسیر المیزان و تسنیم، دو تفسیر گرانسنگ دوران معاصر است که از استاد علامه طباطبایی و شاگرد برجسته و فرهیخته ایشان، آیت الله جوادی آملی، به جامعه اسلامی ارایه شده‌‌ است. بررسی‌ها نشانگر آن است که اختلاف مبنایی در تفسیر المیزان و تسنیم، وجود ندارد؛ ولی در مواضعی همانند مفهوم واژگانی، نقش اعرابی یا تعیین مصداق در برخی واژگان، اختلافاتی وجود دارد که پژوهشگر را در دست‌یابی به فهم درست آیات، رفع اختلاف و یا انتخاب موضع درست، یاری می‌کند. در پژوهش پیش‌رو، مواضع اختلافی تفسیر المیزان و تسنیم در پنج واژگان موارد اختلافی؛ "الجمل" در اعراف/40، "سریّا" در مریم/24، "الوف" در بقره/243، "واردها" در مریم/71  و"ما" در یس/35-"مَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ" -  مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته‌ است و با دلایل علمی، نظر برتر جهت دست‌یابی به فهم بهتر قرآن، انتخاب شده‌‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the differences between Al-Mizan and Tasnim's interpretations in the field of vocabulary with emphasis on the case study of five words

نویسنده [English]

  • azim azimpoor
چکیده [English]

Al-Mizan and Tasnim are two valuable interpretations of the contemporary era that have been presented to the Islamic society by Professor Allameh Tabatabai and his prominent and educated student, Ayatollah Javadi Amoli. Studies show that there is no fundamental difference in the interpretation of Al-Mizan and Tasnim, but in situations such as the lexical concept, the pronunciation of words or the determination of examples in some words, there are differences, which help the researcher to understand the verses, resolve the differences or choose the right position. In the present study, the conflicting positions of Al-Mizan and Tasnim's commentaries on the five words of the controversial cases have been compared and with scientific reasons, the best view has been selected to achieve a better understanding of the Qur'an. "Al-Jamal" in Al-aaraf / 40, "Sri'a" in Maryam / 24, "Oloof" in Al-baqarah / 243, "Waredoha" in Maryam / 71 and "Ma" in Yasin / .35.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Mizan
  • Tasnim
  • Quranic terms
  • comparative study of words