بررسی تطبیقی وجوه معنایی و کاربردهای مصداقی واژه‌ی «نُزُل» در تفاسیر المیزان، مجمع‌البیان، الکشّاف و التحریر و التنویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعات واژه ‌پژوهی در قرآن، از جمله کهن‌ترین مطالعات در حوزه فهم و تفسیر قرآن است. اهمیت پژوهش های واژه شناختی از رهگذر اهمیت فهم و تفسیر درست قرآن کریم قابل تبیین است. با عنایت به آن که واژه­ی «نُزُل» وجوه معنایی زیادی دارد که با توجه به سیاق، بافت و فضای حاکم در آیات، یکی از مفاهیم می‌تواند درست باشد ویا ترجیح داده شود، پرسش این پژوهش آن است که معنای دقیق واژه نُزُل کدام است؟ یافته‌های این تحقیق که به روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد که نُزُل در اصل به معنای «آنچه از غذا و نوشیدنی که برای پذیرایی از مهمان آماده می‌شود، اطلاق می گردد ولی در کاربردها بر اساس بیشترین میزان اتفاق نظر در میان لغویان، با % 11.31، به جایگاه و منزل و با % 9.25 بر برکت، فضل و بخشش و با % 4.11 بر  درآمد، اطلاق شده است. همچنین بررسی این معانی در تفاسیر چهارگانه مجمع البیان، المیزان، کشّاف والتحریر و التنویر نشان می دهد که در آنها نیز معنای واژه نُزُل به «آنچه از غذا و نوشیدنی که برای پذیرایی از مهمان آورده می‌شود و آن در بهشت نعمت و در جهنم، عذاب است.» معنا شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Semantic Dimensions and Exemplary Applications of the word "Nozol” in the Interpretations of Al-Mizan, Majmaa al-Bayan, Al-Kashaf, and Al-Tahrir Va al-Tanvir

نویسندگان [English]

  • hosein khani
  • somaye azaddel
چکیده [English]

Glossary studies in the Qur'an are among the oldest in the field of understanding and interpreting the Qur'an. The importance of linguistic research can be explained by the importance of understanding and correctly interpreting the Holy Quran. Given that the word "Nozol" has many meanings that, given the context, the atmosphere in the verses, one of the concepts may be correct or preferable, the question of this study is what is the exact meaning of the word “Nozol”? The findings of this descriptive-analytical study indicate that the “Nozol” essentially means "what food and drink is prepared for the reception of the guest, but in applications based on the highest consensus among the lexicons, with 11.31%, they believe that the meaning of “Nozol” is the place and the home, And 9.25% believe that the meaning of “Nozol” is blessing, grace and forgiveness, And 4.11% believe that the means is income. Examination of these meanings in the four interpretations Majmaa Al-Bayyan, al-Mizan, Kashaf and Al-Tahrir va Al-tanvir,  shows that the term “Nozol” means "what food and drink is brought to a guest and"Nozol”  in Paradise It's a blessing, and In hell it is the doom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The singularities of the Holy Quran
  • Nozol
  • Al-Mizan
  • Majmaa al-Albian
  • Al-Kashaf
  • Al-tahrir va Al-Tanvir