مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انسان دو جنبة وجودی دارد و مباحث اقتصادی به بُعد مادی او به طور مستقیم و به بُعد روحی وی نیز به صورت غیر مستقیم، ارتباط دارد. کارآفرینی و ایجاد اشتغال، از جمله مهم‌ترین مسئله‌ای است که زیربنای اقتصاد هر جامعه است. توجه به جایگاه مباحث کارآفرینی و اشتغال در آموزه‌های قرآن و حدیث، مهم‌ترین مسئله این نوشتار است که با روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شده است. در قرآن و روایات، کار و تلاش اهمیت فراوان داشته، به جهاد در راه خدا تشبیه شده است. خداوند با فراهم کردن مقدمات و لوازمِ اشتغال همچون خلقت دنیا و مافیها، از انسان خواسته که تلاش خود را در دنیا به‌کار بندد. اشتغال و کارآفرینی و روزی‌رسانی به دیگران از نظر آموزه‌های دینی ضروری است و امر و تشویق به انجام صنعت‌های مختلفی در قرآن و روایات به چشم می‌خورَد و هر یک از این آیات رهنمودهایی برای اهل فن و صنعت‌گران دارد. طبق تعالیم دینی فقط کار و تلاش باعث ارتقاء تولید و رونق و پیشرفت اقتصاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the topics of work and employment with the teachings of the Qur'an and hadith

نویسندگان [English]

  • zohre akhavan
  • fatemeh khalaji
چکیده [English]

Man has two existential aspects and economic issues are directly related to his material dimension and indirectly to his spiritual dimension. Entrepreneurship and job creation are among the most important issues underlying the economy of any society. Paying attention to the place of entrepreneurship and employment in the teachings of the Qur'an and hadith is the most important issue of this paper which has been dealt with in a descriptive-analytical way. In the Qur'an and traditions, work and effort are of great importance, likened to jihad in the cause of God. By providing the foundations and tools of employment, such as the creation of the world and the mafia, God has asked man to apply his efforts in the world. Employment, entrepreneurship, and helping others in religious doctrines are essential, encouraging the pursuit of various industries in the Qur'an and traditions. According to religious teachings, only hard work promotes economic growth and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keys of Quran and Hadith
  • Work
  • Employment
  • Effort
  • Islamic Economy
  • Production