تعداد نویسندگان  43 
 تعداد مشاهده مقاله  5,346
 تعداد مقالات ارسال شده  77
 تعداد مقالات رد شده  9

دو فصلنامه علمی- تخصصی«مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

 • در این فصلنامه، مقاله‌هایی  که در یکی از حوزه‌های علوم قرآن و حدیث و‌ یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با دیگر علوم، منتشر می‌شود.
 • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است و فایل PDF متن تمام مقالات به صورت رایگان قابل دریافت است.
 • زبان: دو زبانه: فارسی با چکیده انگلیسی.
 • نمایه شده در پایگاه‌های:  noormags , magiran ,Civilica, پرتال جامع علوم انسانی.
 • متوسط بررسی اولیه: 10 روز.
 • متوسط زمان داوری :  2 ماه.
 •  هزینه داوری مقاله1000000ریال که برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.
 •  هزینه چاپ مقاله:1000000 ریال که بعد از پذیرش نهایی مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.
 • نوع داوری: داوری بسته (دو طرف ناشناس).
 • COPE : این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • نشانی الکترونیکی:mtquranp@gmail.com

 پژوهشگران گرامی دو فرم نعهدنامه چاپ مقاله وتعارض منافع را تکمیل و در سایت نشریه بارگذاری نمایید.

فرم تعهدنامه چاپ مقاله

فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2476-5317
شاپا الکترونیکی
2676-3044

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط