امیدآفرینی در قرآن با تکیه بر اندیشه‌های جوادی آملی و علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،، رشته علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل رشته علوم قران

چکیده

امید یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی و محرک انسان برای رسیدن به آمال و آروزهایش است، و نیز ملازم روانی زندگانی و رشد است که با احساس و آگاهی همراه و تضمین‌کننده تکامل و پیشرفت جوامع بشری است. در قرآن کریم برای ایجاد آن، گزاره‌های اعتقادی و رفتاری متعددی مطرح ‌شده است که توجه به آنها، ضمن ایجاد امید، به تحکیم و غنی‌سازی آن نیز کمک می‌کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی‌-‌تحلیلی و با استفاده از آیات گران‌بهای قرآنی، این گزاره‌ها را طبقه‌بندی نموده و با تکیه بر اندیشه‌های جوادی آملی و علامه طباطبایی(ره) به تحلیل ‌و بررسی آنها پرداخته است. یافته‌ نشان داد که اعتقاد به یگانگی خدا، معاد، نبوت و ظهور منجی آخرالزمان از راهکارهای معرفتی قرآن برای امیدآفرینی در انسان است. همچنین قرآن کریم جهت القای امید در آدمی، در حوزه رفتاری، عواملی چون ذکر و یاد خدا، توبه، هجرت و جهاد و صبر و بردباری را برشمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating hope in the Quran based on the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

 • nafise zarei 1
 • Somayeh Khoshvaght 2
1 . PhD student in Quranic and Hadith Sciences, University of Tehran
2 Fareghtahsile reshteye oloum qoran
چکیده [English]

Hope is one of the greatest divine blessings and motivates man to achieve his aspirations and desires, and is also a psychological accompaniment of life and growth that is accompanied by feeling and awareness and guarantees the development and progress of human societies. In order to create it, there are several doctrinal and behavioral propositions in the Holy Qur'an that paying attention to them, while creating hope, also helps to strengthen and enrich it. The present study has categorized these propositions by descriptive-analytical method and using precious Quranic verses and has analyzed and studied them based on the thoughts of Javadi Amoli and Allameh Tabatabai. Is. The finding showed that belief in the oneness of God, resurrection, prophecy and the appearance of the savior of the apocalypse are among the epistemological strategies of the Qur'an for creating hope in human beings. The Holy Qur'an also enumerates factors such as remembrance of God, repentance, migration and jihad, and patience in order to instill hope in a person in the field of behavior.

Keywords: Holy Quran, Hope, Creating Hope, Javadi Amoli, Allameh Tabatabai.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • hope
 • Creating Hope
 • Javadi Amoli
 • Allameh Tabatabai
 • تاریخ دریافت: 12 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401