نقد دیدگاه مستشرقان درباره منبع و مصدر قرآن (با رویکرد دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مشهد

چکیده

دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که منبع و مصدر قرآن کریم، وحی الهی است و سیره تمام مسلمانان بر این موضوع دلالت دارد. موضوع منبع و مصدر قرآن از موضوعاتی است که مستشرقان به آن ورود پیدا کردند. برخی از آنان با مشاهده دلایل و بررسی محتوای قرآن، وحیانی بودن آن را پذیرفتند. اما بسیاری از آنان مانند گلدزیهر، بلاشر، سیدرسکی، گیت و ... وحیانی بودن الفاظ قرآن را بر نمی تابند و نظرات مختلفی را در این زمینه طرح کرده اند. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و انتقادی به دنبال پاسخ به این سوال است که دیدگاه های مطرح پیرامون منبع و مصدر قرآن از سوی مستشرقان کدام است؟ به چه دلایلی نمی توان آن ها را پذیرفت. تلاش شده شبهات مستشرقان درباره غیر وحیانی بودن قرآن، با تکیه بر بیانات آیت الله جوادی آملی بررسی و نقد گردد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ کدام از دیدگاه های مستشرقان درباره مصدر قرآن مورد قبول نمی باشد و با دلایل محکم عقلی، نقلی و تاریخی در تعارض می باشد. به نظر می رسد ریشه اصلی آن نگرش غیر عقلانی همراه با تعّصب به قرآن و اسلام است. از این رو هیچ یک از اشکالات آنها راه صحیح علمی و تحقیقی را نپیموده و در هیچ موردی، مستند تاریخی که بتواند مدعایشان را اثبات کند ارائه نکرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Orientalists' view on the source of the Qur'an (with the approach of Ayatollah Javadi Amoli)

نویسندگان [English]

 • mojtaba noruzi 1
 • Hamid Bagherzade 2
1 Assistant Professor of Holy Quran University of Sciences and Education, Mashhad
2 Master student of Mashhad Faculty of Quranic Sciences
چکیده [English]

There are many rational and narrative reasons that the source of the Holy Quran is divine revelation and the manners of all Muslims indicate this. The subject of the source of the Qur'an is one of the topics that Orientalists entered into. Some of them, by observing the reasons and examining the content of the Qur'an, accepted its revelation. However, many of them, such as Goldziher, Blasher, Siderski, Gate, etc., do not accept the revelation of the words of the Qur'an and have proposed different views in this regard. This research seeks to answer the question of what are the views on the source of the Qur'an by Orientalists through descriptive and critical analytical methods? For what reasons can they not be accepted? An attempt has been made to examine and criticize the Orientalists' doubts about the non-revelation of the Qur'an, based on the statements of Ayatollah Javadi Amoli.

The results of the research indicate that none of the orientalist views on the source of the Qur'an is acceptable and is in conflict with strong rational, narrative and historical reasons. It seems that the main root of that irrational attitude is accompanied by prejudice against the Qur'an and Islam. Hence, none of their faults have followed the correct scientific and research path, and in no case have they provided a historical document that can prove their claim.

کلیدواژه‌ها [English]

 • revelation
 • Doubts of Revelation
 • Source of Quran
 • Ayatollah Javadi Amoli
 • orientalists
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1401