آموزش

با سلام
جهت دانلود آموزش داوری مقالات در سامانه به این لینک مراجعه کنید.

 

جهت دانلود آموزش ثبت نام در سامانه به این لینک مراجعه کنید.