نقد دیدگاه المنار درباره معجزات حضرت عیسی با تکیه بر آرای جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح 4، حوزه علمیه معصومیه، قم، ایران

2 استاد گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

تبین پدیده‌های فرا طبیعی در قرآن که از سوی پیامبران و اولیای الهی به‌عنوان معجزه یا کرامت به وقوع پیوسته، یکی از موضوعات اختلافی مفسران است، در این پژوهش معجزات حضرت عیسی (علیه‌السلام) از دیدگاه دو مفسر معاصر جوادی آملی در تسنیم و عبده و رشید رضا در المنار و با محوریت آیه ۴۹ آل‌عمران به روش تحلیل و توصیف موردنقد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد همه مفسران بر این عقیده‌اند معجزات یادشده در آیه از حضرت عیسی (علیه‌السلام) صادرشده‌اند اما عبده با رویکرد عقل‌گرا به انکار این معجزات پرداخت در حالی استدلال وی در انکار معجزات حضرت عیسی (ع) تمام نیست، علاوه بر این وجود تناقض در دیدگاه رشید رضا در رد معجزات حضرت عیسی (ع) و رد دیدگاه وی توسط آیت‌الله جوادی به دلایلی ازجمله؛ خلاف ظاهر آیه یا ظهور لفظی آیه است، حکایت حال ماضی در آیه سوره مائده دلالت بر وقوع دارد و فعل‏های مضارع بر استمرار دلالت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Al-Manar's view on the miracles of Jesus based on the views of Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • najme jalali far 1
  • sayyed mahmood tayyeb hsoseini 2
1 .Level 4 student, Masumieh seminary, Qom, Iran
2 Professor of Qur'anic Studies Department, Hozah Research Institute and University, Qom, Iran
چکیده [English]

Explaining the supernatural phenomena in the Qur'an that have been performed by the prophets and saints as a miracle or dignity is one of the controversial topics of the commentators. Reza was examined in Al-Manar with the focus on verse 49 of Al-Imran by the method of analysis and description. The results of the research showed that all the commentators are of the opinion that the miracles mentioned in the verse were issued from Jesus (pbuh) but Abduh denied these miracles with a rationalist approach while his argument in denying the miracles of Jesus (pbuh) is not complete. In addition, there is a contradiction. In Rashid Reza's view on the rejection of the miracles of Jesus (pbuh) and the rejection of his view by Ayatollah Javadi for a number of reasons, including; It is contrary to the appearance of the verse or the verbal appearance of the verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miracles of Jesus (pbuh)
  • Tafsir Tasnim
  • Tafsir Al-Manar