بررسی وتحلیل، عدم جواز «اوتانازی داوطلبانه» در آیات قرآن و نسل اول حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، قم، ایران

چکیده

یکی از موضوعات چالشی در عصر حاضر، اوتانازی داوطلبانه است؛ که مازاد برگفت‌گو در فضای دانشی، روزنه‌ای نیز به سمت فضای فرهنگی، سینمایی پیداکرده است که درتلاشند با قبح زدایی به تجوز آن بپردازند.
برخی سازمان­ها ودولت‌ها با قبح زدایی از طریق فعالیت‌ها ی رسانه­ای وقانونی اعلام کردن، اوتانازی داوطلبانه، رغبت به سمت آنرا ترویج می‌کنند. کشورهای مانند بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، سوئیس و اخیراً اسپانیا، آنراقانونی اعلام کرده‌اند.
روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی تحلیلی و یافتن افق‌ها ی مشترک از منظر درون دینی(آیات قران کریم و برون دینی(نسل اول حقوق بشر)خواهد بود.
از منظر قرآن کریم دلیلی بر جواز اوتانازی داوطلبانه وجود ندارد که می­توان به دلایل عدم جواز؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسان، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، اصل حکیمانه بودن درد و رنج و احتمال خطا در تشخیص اشاره کرد. همچنین از منظر برخی مواد حقوق بشر به‌ویژه حقوق نسل اول بشرمی توان به منع اوتانازی آگاهی یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis, the impermissibility of "voluntary euthanasia" in the Quran verses and the first generation of human rights

نویسنده [English]

 • Qasim Babaei
Ph.D. student in Philosophy of Law, Bagheral Uloom University (AS), Instructor, Culture and Thought Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the challenging subjects in today's era is voluntary euthanasia; the excess of discussion in the academic space has also found an opening towards the cultural and cinematic space that they are trying to license by de-ugliness. 
Some organizations and governments promote the desire for voluntary euthanasia by destigmatizing it through media and legal activities. Countries such as Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and recently Spain have declared it legal.
 The research method will be based on descriptive, analytical studies and finding common horizons from an intra-religious perspective (verses of the Holy Quran and extra-religious ones (the first generation of human rights). 
From the perspective of the Holy Quran, there is no evidence for the permissibility of voluntary euthanasia, which It is possible to point out the reasons for impermissibility such as the right to life, the right to human dignity, the exclusivity of the right to die for God, the principle of the wisdom of pain and suffering, and the possibility of error in diagnosis. Also, from the point of view of some human rights articles, especially the rights of the first generation of human beings, it is possible to prohibit Euthanasia became known.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Voluntary euthanasia
 • the Holy Quran
 • the first generation of human rights
 • the right to life
 • human dignity
 • self-foundation
 1. آقاخانی، نوذر، ایزدی، کاظم، فرشتیان، حسن، سبحانی، ایرج(1396): «اوتانازی به مرگی و چالش‌های آن»، تهران: نشر کندوکاو
 2. آقابابائی‌بنی، اسماعیل(1391): «مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم»، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 3. . آراسته جوان، حسین(1400): «حقوق بشر در اسلام»، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم.
 4. وکیل، امیر ساعد، عسکری، پوریا(1400): «نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)»، تهران: نشر مجد.
 5. پور دهکردی، سیمامحمدپور(1391): «کرامت انسانی از دیدگاه ملاصدرا وکانت»، قم: نشر بوستان کتاب.
 6. قاری فاطمی، سید محمد(1400): «کتاب حقوق بشر معاصر (دفتر اول)»، تهران: انتشارات معاصر
 7. غفوریگل زده، علی(بی‌تا): «اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تهران: نشر صراط.
 8. صادقی، محمدهادی(1392): «بررسی فقهی و حقوقی اوتانازی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره دوم.
 9. رحیمی، محمدمهدی(1392): محسن آقاسی، «بررسی ابعاد فقعی- حقوقی اوتانازی»، تهران: انتشارات امام صادق (ع).
 10. مکارم شیرازی، ناصر، سبحانی، جعفر(1381): «پاسخ به پرسش‌های مذهبی»، قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب (ع)، چاپ دوم.
 11. مقتدایی، عباس(1390): «بررسی مقایسه‌ای نسل اول حقوق بشر جامعه مدنی غرب با مبانی اسلامی»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان دوره 22، شماره 3
 12. مصباح، محمدتقی(1388): «نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام»، قم: موسسه امام خمینی.
 13. میر موسوی، سید علی، حقیقت، سید صادق(1392): «مبانی حقوق بشر»، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 14. مظاهری تهرانی، مسعود(1386): «حق مرگ در حقوق کیفری»، تهران: نشر هستی نما.
 15. مقامی، امیر(1387): «اوتانازی حق بر خویشتن، چالشی در ماهیت حقوق بشر»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره 1، ش2.
 16. کلینی، محمد بن یعقوب(بی­تا): «اصول کافی»، ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه.
 17. کوشا، سهیلا(1395): «چالش‌های اخلاقی، مذهبی، شرعی و حقوقی اوتانازی»، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، شماره 5.
 18. جوادی آملی، عبدالله(1389): «تفسیر تسنیم»، قم: انتشارات اسراء.
 19. جوادی آملی، عبدالله(1388): «حق و تکلیف در اسلام»، قم: انتشارات اسراء.
 20. جوادی آملی، عبدالله(1386): «تفسیر انسان به انسان»، قم: انتشارات اسراء.
 21. جوادی آملی، عبدالله(1397): «توحید در قرآن»، قم: انتشارات اسراء.
 22. جوادی آملی، عبدالله (1388): «شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی»، قم: انتشارات اسراء.
 23. جوادی آملی، عبدالله (1386 الف): «سرچشمه اندیشه»، قم: انتشارات اسراء.
 24. جعفری، محمدتقی(1363): «ترجمه و شرح نهج‌البلاغه»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 25. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۱): «وسایل الشیعه»، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث.
 26. کوشا، سهیلا(1395): «چالش‌های اخلاقی، مذهبی، شرعی و حقوقی اوتانازی»، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان سال 2، شماره 5.
 27. طباطبایی، سید محمدحسین(1393): «المیزان فی تفسیر القران»، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 28. مصطفوی، حسن(1360): «التحقیق فی کلمات القران الکریم»، 1360، تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.
 29. یدالله پور، بهروز(1391): «مرگ ترحم آمیز (اوتانازی ارادی فعال) از دیدگاه قرآن»، مجله دانشگاه علوم پزشکی بایل، دوره 15 ویژه نامه 1 زمستان 1391
 30. HAZEL BIGGS. Euthanasia, Death with Dignity and the Law 2001
 31. George Kateb. Human Dignity Harvard University Press2011
 32. Bernadette Spina. ETHICAL JUSTIFICATIONS FOR VOLUNTARY ACTIVE EUTHANASIA. Vol. 3 No. (1998) Richmond Journal of Law and the Public Interest.