نقش مسئولان در پیشرفت اقتصادی درون زا با تاکید بر آموزه های قرآنی و بیانات رهبر انقلاب(حفظه الله)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر که کشور گرفتار آسیب‌های متنوع اقتصادی از جمله تحریم‌های ظالمانه است، راهبردهایی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است؛ که یکی از مهم‌ترین آن­ها، استفاده از ظرفیت‌های داخلی یا دنبال نمودن «پیشرفت اقتصادی درون‌زا» است. این راهبرد بی‌گمان از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و می‌تواند اثر سیاست‌های خصمانه خارجی را تا حدّ زیادی کاهش دهد و تحقق آن، بطور عمده، مستلزم مشارکت سه رکن مردم، نخبگان جامعه و مسئولان است. این مقاله از میان این سه رکن، بر نقش مسئولان متمرکز شده و با محوریت قرآن، روایات و بیانات رهبر انقلاب بر اساس روش توصیفی و تحلیلی، به استخراج و تبیین این عامل اهتمام ورزیده است. بررسی‌ها نشان می­دهد، مسئولان از یک سو در بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی کشور همچون معادن، زمین­ها و نفت دارای نقش هستند؛ و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شاخه از ظرفیت‌های انسانی کشور مورد توجه‌اند. این تأثیرگذاری، شامل: اجرای عدالت، مبارزه با فساد، کارآفرینی، جلوگیری از اسراف و... است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis, the impermissibility of "voluntary euthanasia" in the Quran verses and the first generation of human rights

نویسندگان [English]

 • bibi hakime Hosseini Hikmat 1
 • Rezvan Rakhshani 2
1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education, Mashhad, Iran
2 Graduated from the Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Holy Quranic Sciences and Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the challenging subjects in today's era is voluntary euthanasia; the excess of discussion in the academic space has also found an opening towards the cultural and cinematic space that they are trying to license by de-ugliness. 
Some organizations and governments promote the desire for voluntary euthanasia by destigmatizing it through media and legal activities. Countries such as Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and recently Spain have declared it legal.
 The research method will be based on descriptive, analytical studies and finding common horizons from an intra-religious perspective (verses of the Holy Quran and extra-religious ones (the first generation of human rights). 
From the perspective of the Holy Quran, there is no evidence for the permissibility of voluntary euthanasia, which It is possible to point out the reasons for impermissibility such as the right to life, the right to human dignity, the exclusivity of the right to die for God, the principle of the wisdom of pain and suffering, and the possibility of error in diagnosis. Also, from the point of view of some human rights articles, especially the rights of the first generation of human beings, it is possible to prohibit Euthanasia became known.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic teachings
 • Ayatollah Khamenei
 • the leader of the revolution
 • Officials
 • Economic
 • Economic Strength
 1. قرآن کریم، «ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن» موسوی، سیدمحمدباقر، (1374)، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى‏، چاپ پنجم.

  نهج البلاغه، «ترجمه صبحی صالح»، (1414): قم: بی‌نا، چاپ اول.

  1. ابن بابویه، محمد بن على، (1362): «الخصال»، قم: بی‌نا، چاپ اول.
  2. ابن مزاحم، نصر، (1370): «وقعة صفین»، ترجمه پرویز اتابکی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى‏، چاپ دوم.
  3. اسکافى، محمد بن همام، (1388): «التمحیص(تکامل و طهارت روح)»، ترجمه عبدالله صالحی، قم: نورالسجاد، چاپ اول.
  4. انصاریان، حسین، (1393): «تفسیر حکیم»، قم: دار العرفان.
  5. بلاغى، عبدالحجه، (1386): «حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر»، قم: حکمت.
  6. بیدختی گنابادی(سلطان على‏شاه)، محمد بن حیدر، (1408ق): «بیان السعادة فی مقامات العبادة»، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
  7. جعفرى، یعقوب، (1376): «تفسیر کوثر»، قم: موسسه انتشارات هجرت.
  8. حسین زاده، حسین، سایت ido.ir، «مقاله جایگاه تولید»، کار و تلاش در اسلام، 11/1/98.
  9. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، (1391): «اقتصاد و عرصه اقتصادی از نگاه رهبر معظم انقلاب»، تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول.
  10. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، (1392): «جهاد اقتصادی چیستی اهداف و الزامات جهاد اقتصادی در بیانات حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی»، به کوشش جمعی از محققین، تهران: انقلاب اسلامی، چاپ دوم.
  11. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، (1396): «نکته­های ناب»، قم: دفتر نشر معارف، چاپ دوم.
  12. حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، (1380ش): «الحیاة»، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏.
  13. رضایى اصفهانى، محمدعلى، (1387): «تفسیر قرآن مهر»، قم: پژوهش­هاى تفسیر و علوم قرآن.
  14. طباطبایى، سیدمحمدحسین، (1390): «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
  15. طبرسى، فضل بن حسن، ‏(1372‏): «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.
  16. عاملى، ابراهیم، (1360): «تفسیر عاملى»، تهران: کتابفروشى صدوق.
  17. قرائتى، محسن، (1388): «تفسیر نور»، تهران: مرکز فرهنگى درس­هایى از قرآن.
  18. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، (1403): «بحار الأنوار»، بیروت: بی‌نا، چاپ دوم.
  19. مرکز فرهنگ و معارف قرآن، (1382): «دایرة المعارف قرآن کریم»، قم: بوستان کتاب، چاپ سوم.
  20. مغنیه، محمدجواد، (1424): «التفسیر الکاشف»، قم: دار الکتاب الإسلامی.
  21. مکارم شیرازى، ناصر، (1371): «تفسیر نمونه»، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم.
  22. مکارم شیرازى، ناصر، (1386): «پیام قرآن»، تهران: دارالکتب الإسلامیة، چاپ نهم.
  23. موسسه فرهنگی حماسه17، (1385): «اقتصاد مقاومتی در سیره شهدا»، بیجا، بینا.
  24. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى، (1369): تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بجموعه ورّام»، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد: بنیاد پژوهش­هاى اسلامى آستان قدس رضوى.
  25. هاشمى رفسنجانى، اکبر، (1383): «فرهنگ قرآن»، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم.
  26. هاشمى رفسنجانى، اکبر، (1386): «تفسیر راهنما»: روشى نو در ارائه مفاهیم موضوعات قرآن، قم: بوستان کتاب.
  27. سایت: KHAMENEI.IR