حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 طلبه سطح 4، رشته تفسیر، مدرسه معصومیه، قم، ایران

چکیده

مسئله حلیت یا حرمت ذبیحه اهل کتاب، از دیرباز محل بحث مفسران و فقیهان بوده است. اختلاف نظر در این موضوع پیرامون این است که آیا حلیت ذبیحه، مشروط به مسلمان بودن ذبح­کننده است، یا شامل ذبح اهل کتاب، نیز می­شود؟ فقهای مسلمان در مواجهه با این مسئله، به دو دسته تقسیم شده­اند: اندکی از فقیهان امامیه و غالب فقیهان اهل‌سنت به حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل‌کتاب معتقدند و غالب فقیهان امامیه، ذبیحه اهل‌کتاب را حرام می­دانند. در این مقاله به روش تطبیقی، نظر دو مفسر بزرگ شیعه معاصر، علامه طباطبایی و آیت­الله جوادی آملی، بررسی شده است. دو مفسر قائل به حلیت ذبایح اهل‌کتاب­­اند، اما آن­چه که باعث اختلاف مفسران در این مسئله شده است برداشت هر یک از آن­ها در معنای لفظ «طعام» است. علامه قائل است که مراد از طعام، حبوبات است و حلیت ذبایح اهل‌کتاب را شامل نمی­شود، و آیت­الله جوادی آملی با استدلال­های قرآنی و عرفی و هچنین شواهد داخلی و آیه بر آن است که، طعام به معنای خصوص جو و گندم نیست، بلکه شامل غذای مطبوخ و مرطوب نیز می‌شود. در نتیجه ظاهر آیۀ مورد بحث حلیت طعام مطبوخ اهل کتاب، اعم از مذبوح و غیرمذبوح را بیان می‌کند و لازم آن دو چیز است: ۱. طهارت اهل کتاب؛ ۲. حلیت ذبیحه آن­ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halalness of slaughtered people of the Book from the point of view of Islamic commentators with emphasis on the interpretation of Tasnim and Al-Mizan (based on verse five of Surah Ma'idah)

نویسندگان [English]

  • sayyed mahmoud tayyeb hsoseini 1
  • Omolbanien Ahmadiean 2
1 Associate Professor, Department of Quranic Studies, Research Institute and University, Qom, Iran
2 Level 4, Tafsir, Masumieh School, Qom, Iran
چکیده [English]

Is the slaughtered animal by the people of the book lawful or not? This issue has been the subject of controversy among commentators and jurists for a long time. Muslim jurists are divided into two groups regarding this issue,  few Shia jurists and the majority of Sunni jurists believe that the animal meat slaughtered by the People of the Book is lawful while the majority of Shia jurists consider the slaughter of the People of the Book to be haram. In this article, the opinion of two great  Shia commentators, Allameh Tabatabai, and Ayatollah Javadi Amoli, has been explained. These commentators believe that the sacrifices of the people of the book are valid, But the meaning of the word "food" is the source of their different opinion. Allameh believes that what is meant by food is grains and does not include the ritual sacrifices of the people of the book, and Ayatollah Javadi Amoli, with Quranic and customary arguments, as well as internal evidence and verses, states that food does not mean specifically barley and wheat.  It includes cooked and raw food. As a result, the verse provides the solution of food prepared by the People of the Book, both slaughtered and non-slaughtered. Accordingly, the argument requires two things: 1. Purity of the people of the book; 2. Their slaughtered animal to be lawful

کلیدواژه‌ها [English]

  • lawful Zabaih
  • Zabiha of Ahlul Kitab
  • Food Ahlul Kitab
  • Allameh Tabatabai
  • Javadi Amoli