بررسی تطبیقی برگردان انواع واو در ترجمه های تفسیری قرآن الهی‌قمشه ای،فولادوند و رضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، خوی، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته تربیت معلم قرآن مجید، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، خوی، ایران

چکیده

برای هر حرف در زبان مبدأ، چند معادل در زبان مقصد با نقش­ها و ترجمه­های متفاوت وجود دارد. از این­رو، انتخاب معادل برای آن حرف، متناسب با نقشی که آن حرف ایفا می­کند، از میان انواع نقش­هایی که به ذهن خواننده می­آید، یکی از مشکلات حوزۀ ترجمه است. حرف «واو»، از حروف یک حرفی است، که دارای جایگاه ویژه­ و متمایز از سایر حروف می­باشد، زیرا انواع مختلفی را در بر دارد که بسیار شبیه به یکدیگر هستند، به طوری­که گاه به دلیل این شباهت از نظر نقش، اشتباه گرفته می­شوند و هر یک از آن­ها به جمله، معانی متفاوتی می­بخشد. بنابراین، در این پژوهش، انواع «واو» در زبان عربی و استعمالات آن در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته و در ترجمه­ های فولادوند، الهی قمشه­ای و رضایی تطبیق داده شده است. نتایج حاصله نشان می­دهد که: فولادوند در برابریابی «واو» عطف، معیت و قسم درست عمل کرده ­است. الهی قمشه­ای در برابریابی «واو» حالیه، ثمانیه و قسم صحیح عمل کرده ­است. و رضایی در برابریابی«واو» استئنافیه، ثمانیه و قسم، عملکرد صحیحی داشته است. در حالت کلی در برابریابی انواع "واو" ترجمۀ فولادوند از صحت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the transliteration of the types of "Waw" in the translations of the Qur'an by Elahi Qamsha-e, Fulladvand, and Reza'i

نویسندگان [English]

  • Hossein Khani kalgay 1
  • elnaz azaran 2
1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Holy Quranic Sciences and Education, Khoi, Iran
2 Graduates from the Department of Quranic Teacher Training, University of Holy Quranic Science and Education, Khoy, Iran
چکیده [English]

 
       For each letter in the source language, there are several equivalents in the target language with different roles and translations. Therefore, choosing an equivalent for that letter and the role that letter plays, among the types of roles that come to the reader's mind, is one of the problems in the field of translation. It has a special position that distinguishes it from other letters because it contains different types that are very similar to each other so sometimes they are confused in terms of role due to this similarity, and each gives different meanings to the sentence. Therefore, the types of "wow" in the Arabic language and its uses in the Holy Qur'an have been examined and adapted in the translations of Fuladvand, Elahi Qomsheai, and Rezaei. The obtained results show that Fouladvand has acted correctly in comparing "Waw atfe", "Waw maeyat", and "Waw qasm". Elahi Qomsha'i has done the right thing in comparing "Waw haliyeh", "Waw thamaniyeh" and "Waw qasam". And Rezaei had a correct performance in the comparison of "Wow estenafiyeh", "Waw thamaniyeh" and "Waw qasam".  In general, the translation of Foladvand is more accurate when comparing the types of "Waw".