بررسی تطبیقی وجوه اعجاز سوره کوثر با تأکید بر اعجاز بیانی از دیدگاه علامه جوادی آملی و فخر رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، جامعه الزهرا(س)، قم

چکیده

قرآن، معجزه جاوید حضرت محمد(ص) و برنامه­ی زندگی و کتاب هدایت جهانیان است و دارای وجوه اعجاز متعددی است که فقط با تدبر و تفکر می­توان به آن دست­یافت. امروزه با توجه به این­که شبهات فراوانی از سوی مستشرقان و برخی روشنفکران و ملحدان بر اعجاز قرآن وارد می­شود، ضرورت می­یابد تا با تبیین جوانب اعجاز قرآن با دلایل متقن، از کیان قرآن و اسلام حراست شود و همگان، خارق­العاده بودن آن را باور کنند تا شبهات، اعتقادات ایشان را سست ننماید. در این نوشتار سعی شده تا با مطالعه­ی منابع چاپی و الکترونیکی، به بررسی تطبیقی وجوه اعجاز سوره­ی کوثر از دیدگاه علامه جوادی آملی مفسر بزرگ شیعه و فخر رازی از مفسران عامه پرداخته شود که درنهایت توانسته، با اتفاق­نظر علمای شیعه و اهل سنت، به وجوه اعجاز این سوره؛ ازجمله اخبار غیبی موجود در سوره و فصاحت و بلاغت شگرف آن­که در طول تاریخ، ادیبان عرب را به­زانو درآورده، دست یابد. بنابراین به دنبال آن، ناتوانی بشر از هماوردی با قرآن نیز اثبات­شده و حقانیت نبوت پیامبر و دین اسلام و معارف الهی، بیش از پیش تبیین گردیده شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Miracles of Surah Kawthar with Emphasis on the Expressive Miracle from the Viewpoint of Allameh Javadi Amoli and Fakhr Razi

نویسنده [English]

 • leila yosefi
Level 4 student, field of comparative interpretation, Al-Zahra Society, Qom
چکیده [English]

The Qur'an is the eternal miracle of the Prophet Muhammad (PBUH) and the plan of life and the book of guidance for the worlds, and it has many aspects of miracles that can only be achieved by contemplation. Today, due to the fact that many doubts are raised by Orientalists and some intellectuals and atheists about the miracle of the Qur'an; It is necessary to protect the unity of the Qur'an and Islam by explaining the miraculous aspects of the Qur'an, with sound reasons, and for everyone to believe in its supernaturalness so that doubts do not weaken their beliefs. In this article, by studying printed and electronic sources, a comparative study of the miraculous aspects of Surah Kowsar from the point of view of Allameh Javadi Amoli, the great Shiite commentator, and Fakhr Razi, one of the popular commentators, has been done. And the Sunnis will achieve the miraculous aspects of this surah, including the unseen news in the surah and the wonderful eloquence and rhetoric that has brought Arab writers to their knees throughout history; Therefore, the inability of human beings to confront the Qur'an was also proven, and the legitimacy of the prophethood of the Prophet of Islam and the divine teachings was further explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surah Kawthar
 • Javadi Amoli
 • Fakhr Razi
 • Wonders of Miracles
 1. قرآن کریم

  1. ابن‌بابویه، محمد بن‌علی (1406 ق): «ثواب الاعمال»، قم: دارالشریف­الرضی.
  2. --------------- (1413 ق): «من لایحضره الفقیه»، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم.
  3. ابن فارس، احمد بن فارس (1404 ق): «معجم مقایس اللغه»، قم: مکتب الإعلام الاسلامی.
  4. ابن منظور، ابی الفضل محمدبن مکرم (1375 ش): «لسان العرب»، بیروت: داربیروت.
  5. ابن هشام، ابو محمدعبدالمالک بن هشام (1355 ش): «سیره ابن هشام»، مصر: مطبعه مصطفی البابی الحلبی.
  6. ابن اثیر، علی بن محمد (1409 ق): «أسدالغابه فی معرفه الصحابه»، تهران: انتشارات اسماعیلیان.
  7. ابن عاشور، محمدطاهر (1420 ق): «التحریر والتنویر»، بیروت: مؤسسه تاریخ العربی.
  8. آلوسی، محمود بن‌عبدالله (1415 ق): «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی»، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  9. امین، سید نصرت (1354 ش): «مخزن العرفان فی تفسیر القرآن»، اصفهان: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل­بیت علیهم­السلام.
  10. بروجردی، محمدحسین (1373 ش): «جامع الاحادیث الشیعه»، قم: بی نا، بی چا.
  11. جوهری، اسماعیل بن حماد (1404 ق): «تاج اللغه وصحاح العربیه»، بیروت: دارالعلم للملایین.
  12. جرجانی، عبدالقادر (1331 ق): «دلایل الاعجاز فی العلم المعانی»، بیروت: دارالکتب­العلمیه، چاپ اول.
  13. خویی، ابوالقاسم (1409 ق): «نفحات الاعجاز فی رد علی کتاب المسمی فی ابطال الاعجاز»، قم: انتشارات مهر، چاپ دوم.
  14. ------------ (بی­تا): «البیان»، مؤسسه احیاء آثار آیت­الله خویی، چاپ پنجم.
  15. راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد (1412 ق): «مفردات الفاظ القرآن»، بیروت: دار الشامیه.
  16. رازی، فخر الدین (1420 ق): «تفسیر الکبیر»، بیروت: بی­نا، چاپ سوم.
  17. صعیدی، عبدالفتاح، حسین، یوسف موسی (1410 ق): «الافصاح فی فقه اللغه»، قم: بی­نا، چاپ چهارم.
  18. زمخشری، محمود (1407 ق): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»، بیروت: بی­نا.
  19. سیوطی، عبدالرحمن ابن ابی بکر (1404 ق): «درَالمنثور»، قم: ناشر مکتب آیةالله مرعشی نجفی.
  20. طباطبایی، محمدحسین (1378 ش): «المیزان فی تفسیر القرآن»، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ یازدهم.
  21. طبرسی، فضل بن‌حسن (1360 ش): «مجمع‌البیان»، تهران: انتشارات فراهانی.
  22. طبری، محمدبن‌جریر (1413 ق): «دلائل الإمامه»، قم: بعثت، چاپ اول.
  23. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409 ق): «العین»، قم، چاپ دوم.
  24. کاشف‌الغطاء، جعفر (1380 ق): «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه العذاء»، قم: انتشارات بوستان، چاپ اول.
  25. مجلسی، محمدباقر (1403 ق): «بحارالانوار»، بیروت: انتشارات الاسلامیه.
  26. محمدی، کاظم (1381 ش): «سروش آسمانی سیری در مفاهیم قرآنی»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  27. مصطفوی، حسن (1368 ش): «التحقیق فی کلمات القرآن»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  28. معین، محمد (1355 ش): «فرهنگ معین»، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  29. معرفت، محمد هادی (1388 ش): «التمهید»، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ دوم.
  30. مقدسی، ابن قدامه (1417 ق): «المغنی ابن قدامه»، ریاض: بی­نا.
  31. مکارم شیرازی، ناصر (1375 ش): «تفسیر نمونه»، تهران: دارالکتب الاسلامی، چاپ سی ودوم.
  32. مغربی، نعمان بن محمد (1383 ق): «دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضایا و الاحکام عن اهل­بیت رسول­الله علیه و علیهم افضل السلام»، بی­جا: دارالمعارف.
  33. جوادی آملی، عبدالله (21/1/1399): «سخنرانی علامه ذیل تفسیر سوره کوثر»، سایت اسراء. http://javadi. Esra.ir/-/21-01-1399/