تفسیر تطبیقی آیات مودّت و اولی الامر از دیدگاه علامه طباطبایی و فخررازی و آلوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه علمیه سمنان و سرخه

چکیده

مقاله حاضر، با روش توصیفی- تطبیقی، درصدد بررسی آراء علامه­ طباطبایی و فخر رازی و آلوسی در تفسیر آیات مودّت واولی­الامر است. در آیه 23 شوری، مودّت عبارت از محبت توأم با اطاعت است. از منظر این سه مفسر، مودّت اهل بیت (ع) جزء اصول دین به شمار می­رود؛ زیرا این مودت، سبب پیروی از اهل بیت (ع) و وسیله­ای برای تداوم کار رسالت پیامبر(ص) می­شود. همچنین بهترین عامل وحدت مسلمانان جهان خواهد بود. طبق آیه اولی­الامر، اطاعت از قول، فعل و تقریر پیامبر در طول اطاعت از خداوند قرار گرفته و در ادامه نیز اطلاق صیغه امر، عصمت اولی­الامر را ثابت کرده و بر وجوب اطاعت از ایشان دلالت می­نماید. در نگاه شیعه، اطاعت از اولی­الامر، همه­ی شئون حاکمیت از جمله: حاکمیت سیاسی، اجتماعی و قضایی را دربرمی­گیرد. اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. ازاین رو مصداق آن را؛ حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته­اند. از نظر فخر رازی، آل محمد، همان پنج تن آل­­عبا هستند و برای اثبات این موضوع، به روایات منسوب به پیامبر(ص) و ائمه (ع) استناد می­کند. اما آلوسی مخاطب آیه مودت را قریش و خویشاوندان پیامبر(ص) می­داند. از نظر فخر رازی و آلوسی، آیه اولی الامر، حجیت قیاس و ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع و قیاس) را به اثبات می­رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative interpretation of the verses of "Mawdat and Oli al-Amr" from the point of view of Allameh Tabatabai, Fakhr Razi and Alusi

نویسنده [English]

 • Sareh Molaiipoor
Seminary teacher
چکیده [English]

The present article, with a descriptive-comparative method, seeks to examine the views of Allameh Tabatabai and Fakhr Razi and Alusi in the interpretation of the verses of "Mawdat and Oli al-Amr". In verse 23 of the Shura, " Mawdat" is love accompanied by obedience. According to these three commentators, the " Mawdat" of the Ahl al-Bayt (AS) is one of the principles of religion; Because this " Mawdat" causes obedience to the Ahl al-Bayt (AS) and a means to continue the work of the mission of the Prophet (PBUH). It will also be the best factor in the unity of the Muslims of the world. According to the verse "Oli al-Amr", obedience to the words, behavior and approval of the Prophet is during obedience to God, and in the continuation, the application of the word "command" proves the infallibility of the "Oli al-Amr" and indicates the necessity of obedience to him. In the Shiite view, obedience to the "Oli al-Amr" encompasses all aspects of sovereignty, including political, social, and judicial sovereignty. But Sunni commentators differ greatly in determining the meaning of the "Oli al-Amr". Hence the example of it; Rulers, warlords, religious scholars and jurists are considered to be righteous caliphs and people of authorized to loose and to bind. According to Fakhr al-Razi, the family of Muhammad is the same as the five members of the "Aale Abba", and to prove this point, he cites the narrations attributed to the Prophet (PBUH) and the Imams (AS). But Alusi considers the addressees of the verse "Mowdat" to be the Quraysh and the relatives of the Prophet (PBUH). According to Fakhr Razi and Alusi, the verse "Oli al-Amr" proves the authority of "Qiyas" and Shari'a arguments (book, tradition, consensus and Qiyas).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mowdat verse
 • the verse "Oli al-Amr"
 • Qorba
 • Mowdat
 1. قرآن کریم

  1. آلوسی، سیدمحمود (1405ق): «روح المعانی»، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.
  2. ابن شهرآشوب، محمدبن علی (1421): «مناقب آل ابی طالب»، بیروت: دارالاضواء، چاپ دوم.
  3. ابن بابویه (صدوق)، محمد بن علی (1417ق): «الامالی»، قم: مؤسسه البعثه، چاپ اول.
  4. ابن بابویه (صدوق)، محمد بن علی (1404ق): «من لا یحضره الفقیه»، قم: جامعه مدرسین قم، چاپ دوم.
  5. برازش، علیرضا (1394ش): «تفسیر اهل بیت(علیه السلام)»، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
  6. برقی، حمدبن محمدبن خالد (1416ق): «المحاسن»، قم: المجمع العالمی لأهل البیت (علیه السلام).
  7. حسکانی، عبیدالله بن احمد (بی­تا): «شواهد التنزیل لقواعدالتفضیل» بی جا: وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران.
  8. رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر (1420ق): «التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)»، بیروت: داراحیاءالتراث العربی، چاپ سوم.
  9. سید رضی (1379ش): «نهج البلاغه»، ترجمه محمد دشتی، قم: موسسه فرهنگی تبلیغاتی امیرالمومنین(ع).
  10. طباطبایی، سید محمد حسین (1374ش): «تفسیر المیزان»، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، قم: چاپخانه دفترانتشارات اسلامی.
  11. طبری، محمدبن ابی القاسم (1420ق): «بشاره المصطفی لشیعه المرتضی»، قم: انتشارات اسلامی.
  12. عابدی، فداحسین (1383ش): «تفسیر تطبیقی آیه مودت»، بی جا: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول.
  13. مغربی، نعمان ابن محمد (1414ق): «شرح الاخبار»، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم.
  14. نیشابوری، ابوعبدالله (بی­تا): «المستدرک علی الصحیحین»، بیروت: دارالمعرفه.
  15. نجارزادگان، فرج الله (1383ش): «تفسیر تطبیقی»، بی جا: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول.