بررسی مقارنه‌ای آیات 83-81 سورۀ آل‌عمران، میان تفاسیر مجمع‌البیان، المیزان و تسنیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم قرآنی تهران

2 دانشکده علوم قرآنی ملایر

چکیده

پژوهش حاضر به منظور دست­یابی به موارد اختلاف و اشتراک سه تفسیر مجمع­البیان، المیزان و تسنیم، آیات 83-81 سوره­ی آل­عمران را به روش توصیفی- تطبیقی از دیدگاه سه مفسّر یعنی شیخ طبرسی، علامه طباطبایی و آیت­الله جوادی آملی، مورد بررسی قرار می­دهد. مطالعات تطبیقی یا مقارنه­ای، در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در این نوع بررسی­ها، محاسن و معایب نظریه­ها آشکار می­گردد. همچنین یکی از بهترین راه‌ها، جهت فهم عمیق آیات قرآن­کریم و نفوذ مراد آیات الهی در دل و جان، بهره­بردن از تفسیر تطبیقی است. بنابراین ضرورت چنین پژوهش­هایی روشن است. در این پژوهش، ابتدا سوره­ی آل­عمران و تفاسیر مورد نظر معرّفی می­شوند و سپس آیات مربوطه از هر سه تفسیر مورد توجّه قرار گرفته و نظریات مفسّران با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده خواهند شد. نتایج مقاله حاکی از آن است؛ ضمن اینکه، هر سه مفسر سعی کرده­اند آیاتی را که در یک سیاق‌اند، در یک بخش تفسیر کنند، بین نظرات مفسرّان هم‌سویی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of verses 83-81 of Surah Al-Imran Among the interpretations of Majma 'al-Bayan, Al-Mizan and Tasnim

نویسندگان [English]

 • leila khani oushani 1
 • zahra sedighi 2
1
2 Quranic sciences and knowledge, Malayer, Iran
چکیده [English]

Comparative studies have been considered in the present century, because in this type of studies, the advantages and disadvantages of theories are revealed. The present study, in order to obtain the differences and commonalities of the three interpretations of Majma 'al-Bayyan, Al-Mizan and Tasnim, verses 83-81 of Surah Al-Imran in a descriptive-analytical and comparative method from the point of view of three commentators, namely Sheikh Tabarsi, Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli examines. In this research, first Surah Al-Imran and the mentioned interpretations are introduced and then the commentators' opinions about verses 81-83 of Al-Imran are compared with each other. The results of the article indicate that; While all three commentators have tried to interpret the verses that are in the same context, in one section and not separately, there is also a parallel between the comments of the commentators. Also, one of the best ways to deeply understand the verses of the Holy Quran and the influence of the divine verses in the heart and soul, is to use comparative interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surah Al-Imran
 • Al-Mizan
 • Tasnim
 • Majma 'al-Bayyan
 • Comparative Studies
 1. قرآن کریم.

  1. اوسی، علی رمضان (1381): «روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان»، مترجم: حسین میرجلیلی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
  2. ایازی، سیدمحمدعلی (1378): «شناخت­نامه تفاسیر: نگاهی اجمالی به ۱۳۰ تفسیر برجسته از مفسران شیعه و اهل سنت»، قم،: کتاب مبین، چاپ اول.
  3. ایمانی­خوشخو، مریم؛ تقدسی، زینب (1395): «مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم»، نشریه سراج منیر(دانشگاه علامه طباطبایی)، ش25، ص52-27.
  4. جوادی‌آملی، عبدالله (1378ش): «تسنیم»، قم: مؤسسة اسراء، چاپ اوّل.
  5. خرّمشاهی، بهاءالدین(1360ش): «درباره تفسیر المیزان»، مجلۀ نشر دانش، ش7، ص17-10.
  6. ذهبی، محمد حسین (1396ق): التفسیر و المفسرون، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چاپ اول.
  7. شایان­فر، شهناز(1387ش): «عبدالله جوادی‌آملی حکیم الهی و مفسر قرآنی»، نشریۀ کتاب ماه فلسفه، ش18، ص10-95.
  8. طباطبایی، محمد حسین(1390ق): «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت: مؤسسۀ الأعمی للمطبوعات، چاپ دوم.
  9. طبرسی، فضل بن حسن(1372ش): «مجمع­البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: ناصرخسرو، چاپ سوم.
  10. لقمانی، احمد (1380ش): «علامه طباطبایی؛ میزان معرفت»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی/ شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ اول.
  11. مکارم­شیرازی، ناصر (1371ش): «تفسیر نمونه»، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چاپ دهم.