بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

رسانه‏ متنی یا واسطه‏ای، کانال فیزیکی ارتباط است که از مسیر آن داستانی روایت می‎شود. این رسانه که از سوی پل سیمپسون ارائه شده است، ارتباط بسیار نزدیکی با زبان متن ارائه شده دارد؛ ازاین‌رو پژوهش در زبان کتب مقدس به‌عنوان یک اصطلاح فنی، از مبانی فهم و تفسیر آن بوده و موضوعی پراهمیت و درعین‌حال نو به شمار می‏آید.
با توجه به اهمیت بررسی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق و به‌منظور رفع ابهامات، این تحقیق نظری به روش تحلیل محتوا، به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه‏ای جمع‌آوری‌شده است، سپس با تحلیل یافته‏های موجود، این نتیجه‏ به دست آمد که رسانه متنی قرآن، اگر چه در عصر نزول با سبک گفتاری، به قلب پیامبر نزول یافته، ولی از آنجا که قرآن کریم، از نزول دفعی نیز برخوردار بوده و اساساً به صورت کتاب نازل شده است، سبک نوشتاری نیز دارد که متناسب با نیاز و مخاطبان عصر نزول، بر پیامبر وحی شده است و در مورد عهد عتیق، به دلیل نزول یکباره به صورت الواح، منازعه ای در میان نیست و با سبک نوشتاری، تطابق بیشتری دارد، چنان که کتب عهد عتیق موجود نیز، چون بازنوشت است، نه ارایه وحی الهی، سبک نوشتاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Comparative textual medium In the Holy Quran and the Old Testament

نویسندگان [English]

  • isa alizadeh 1
  • s.hasan ameli 2
  • ali ghafari 3
  • ramin moharami 3
1 azad university Ardabil
2 azad university ardabil
3 اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده [English]

Textual or intermediate media is the physical channel of communication provided by Paul ‎Simpson. This media is very closely related to the language of the text provided, so research into ‎the language of the Bible as a technical term is one of the basics. Understanding and interpreting ‎it is an important and at the same time new subject. Although many researches have been done in ‎this field, they have not given a comprehensive and sufficient answer to this issue. Due to its ‎importance, in order to eliminate the ambiguities and shortcomings in this theoretical and ‎fundamental research, the issue has been addressed by content analysis method. The necessary ‎information has been collected in a documentary and library manner, and then by analyzing the ‎available findings, it was concluded that the textual media of the Qur'an is more in line with the ‎style of speech for the reasons presented, and although in The language of the Old Testament is ‎not controversial but corresponds to the writing style of the documentation provided‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • رسانه متنی
  • رسانه واسطه&rlm
  • ای
  • زبان
  • زبان قرآن
  • سیمپسون&rlm