بررسی تطبیقی_ تحلیلی شخصیت پردازی حضرت یعقوب ( ع) در قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و معارف قرآن

چکیده

بیان قرآن کریم در مورد ویژگی های شخصیتی انبیا، با آنچه در عهدین نقل شده، تفاوتهای مبنایی دارد  چنان که مسائلی که در قرآن  در خصوص عصمت انبیا و وحی الهی بیان می‌شود، به طور کلی با تعاریف متون مقدس متفاوت است.این مقاله بر آن است تا با بررسی تطبیقی منابع قرآن و عهدین به ترسیم ویزگی های اخلاقی آن حضرت بپردازد. شخصیت‌پردازی حضرت یعقوب به روش مستقیم و همچنین غیر مستقیم به کمک اعمال، گفت‌وگوها و توصیف حالات، نامگذاری و ویژگی روانی ایشان در قرآن و عهدین ذکر شده است .نامیدن حضرت یعقوب به اسامی مختلف نشان دهنده خصوصیات خاصی از ایشان است. از جمله ویژگی‌های شخصیتی حضرت یعقوب(ع)می توان به صبر و استقامت ایشان در راه دین، ارشاد قوم، آرامش و کظم غیظ ایشان اشاره کرد و نیز اثبات می‎شود که تلاش برای حفظ تدین اولاد  سرلوحه زندگی حضرت یعقوب(ع) بوده و نگرانی بابت ابتعاد احتمالی حضرت یوسف از دینداری، دلیل اصلی ناراحتی و غم ایشان در فراق فرزند محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characterization of Yaqub (AS) in the Quran and the Testaments

نویسندگان [English]

  • fatemeh kazemzadeh
  • faezeh asadi
عضو هیات علمی
چکیده [English]

The statement of the Holy Quran about the personality traits of the prophets is fundamentally different from what is narrated in the Testaments. If the issues expressed in the Quran regarding the infallibility of the prophets and divine revelation are generally different from the definitions of the sacred texts. This article intends to examine the sources of the Quran and the Testaments to draw the moral characteristics of the Prophet and to achieve the true characteristics of this Prophet.
The moral qualities concluded in this article are descriptive-analytical and based on the behavior, speech and descriptions mentioned by him. Among the personality traits of Prophet Yaqub (AS) are patience and perseverance in the way of religion, guidance of the people, peace. And Swallow anger is his wrath and it is also proved that trying to preserve the religiosity of the children of Yaqub is the main theme and worrying about the possible origin of Yusuf from religiosity is the main reason for his sadness and grief in the separation of his child

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characterization
  • Jacob
  • Quran
  • Testaments