مطالعه تطبیقی آرای امام خمینی و آیت‌الله جوادی آملی در تمایز یا همسانی «نفس» و «روح»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم قرآنی تهران

چکیده

از جمله مسائلی که بین اندیشمندان محل مناقشه است، تمایز یا هم­سانی «نفس» و «روح» است که؛ «آیا «نفس» همان «روح» است یا این‌که دو حقیقت هستند و با هم تفاوت ­دارند­؟» در قرآن کریم، «روح» از عالم امر و محصول نفخ و دمش الهی است و «نفس» به عنوان موجودی سیال، زنده و پویا در حرکت به سوی کمال، به میزان وسع خود مکلف­بوده و هموست که چشنده­ی مرگ و مرهون اعمال خود بوده و پاداش و کیفر داده­ می­شود؛ پس این «نفس» است که پاسخگوی همه­ی امورات است، نه روح. در کتاب الهی، حدود 300 بار واژه­ی «نفس» و 60 بار واژه­­ی «روح» به­کار­رفته­است. در پژوهش­ پیش‌رو،­ آثار دو اندیشمند و قرآن پژوه بزرگ معاصر، امام­خمینی و آیت­الله جوادی­آملی درباره­ی این دو لفظ و حقیقت آن­ها واکاوی­شده و دستاورد آن، مبتنی بر این مطلب است که این دو حکیم نیز مانند بسیاری از حکمای متأخر و متقدم، در اکثر آثار خود، میان «نفس» و «روح» تفاوتی­قائل­نشده و این دو واژه را مشترک معنوی محسوب­کرده­اند؛ زیرا انسان را موجودی دو وجهی، فرض­کرده­اند که دارای دو بُعد ماده یا جسم و «نفس» یا «روح» می­باشد؛ ولی آیت­الله جوادی­آملی در بیانات نهایی خود از انسان، او را موجودی چهار وجهی لحاظ­ کرده­اند که در قوس نزول آفرینش از «روح»، «نفس»، ذهن و جسم تنزل­یافته و در قوس صعودی خود، این مراتب را به نحو کمالی می­پیماید؛ پس ایشان در ­نهایت، مراتب «روح» و «نفس» را از یکدیگر تفکیک­­کرده و «نفس» را رتبه­ی میانی و «روح» را مرحله­ی اعلای آدمی برمی­شمارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of comprative from Emam Khomeini and Ayatollah Javadi Amoli viewpoints at form of the self and the soul

نویسندگان [English]

  • zohre akhavan 1
  • atefe izadpanahi 2
1 Associate Professor
2
چکیده [English]

The deference of between self and soul is chalenge of present search. The word of self was foregoing about Three hundred degree and the word of soul was stated about sixty degree in quran.
. The self limited to that it is beholden with uses and acts- it is charger and self is taster of death in quran, but soul is resulted from command of Allah and producted with flatulence.
The most of philosophers use the words for replacement. we understand that Emam Khomeini and Ayatollah Javadi Amoli were applied self and soul abreast too, and they are posited their for synonymous, because they are known human for one that he has two versions. one of the versions is physical and material then, another layer is otherworldly.
opinions of the twin hakims are alike but finally, ayatollah javadi states that human is compound in the
four degree and level and this levels consist physical, mind, self and soul.
Basic word: self, Soul, Heaven,Emam Khomein,Ayatollah Javadi Amoli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "self"
  • "soul"
  • "emam Khomeini"
  • "ayatollah Javadi Amoli"
دوره 4، شماره 7
مرداد 1398
صفحه 31-56
  • تاریخ دریافت: 0-222 فروردین 777
  • تاریخ بازنگری: 0-182 فروردین 777
  • تاریخ پذیرش: 0-167 فروردین 777
  • تاریخ انتشار: 14 بهمن 1399