بررسی تطبیقی محورهای چالشی آیه قوامیت مردان بر زنان، در تفاسیر المیزان، تسنیم، مخزن العرفان و الفرقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده علوم قرآنی تهران،

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

آیه قوامیت؛ (نساء/ 34)، از جمله آیات چالشی در حوزه زنان به شمار می­رود که مفسران در مورد آن، اختلاف نظر د­ارند. محورهای اختلافی آیه قوامیت در تحقیق حاضر، عبارت­اند از؛ ماهیت و گستره قوامیت و مفهوم فضل، نشوز و تنبیه بدنی زن که در تفاسیر المیزان، مخزن العرفان، الفرقان، تسنیم به‌صورت تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار داده و وجوه افتراق و اشتراک آن‌ها را پیش‌رو نهاده است. یافته‌ها نشاگر آن است که تفاسیری مانند المیزان، مخزن العرفان و الفرقان، گستره شمول قوامیت را به امور اجتماعی تعمیم داده­ و قائل به اطلاقِ قوامیت نوع مردان بر نوع زنان هستند ولی برخی همانند تسنیم آن را منحصر در احکام روابط خانوادگی زن و شوهر می­دانند. در مورد مفهوم "فضل" نیز که مفسران آن را «فزونی» معنا کرده­اند، تفسیر تسنیم آن را ناظر به امور اجرایی می­داند ولی الفرقان  تأکید می­کند که افضلیت، برترى و مسوولیت بیشتر نسبت به تکالیف فزون‌تر است. در مورد معنای نشوز، نیز غالب مفسران آن را سرپیچی نسبت به وظایف همسری معنا نموده‌اند ولی الفرقان علاوه بر آن، نوامیس پنج‌گانه (عقیده، عقل، جان، عرض و مال) را نیز در محدوده وظایف همسری ذکر می­کند؛ بدان‌رو که وی نشوز را سرپیچى از آن دانسته که موجب ترس مردان بر سازمان زندگى زناشویى باشد و این خوف، در کل نوامیس پنج‌گانه است. همچنین تفاسیر پیش گفته، "ضرب" را در آیه به معنای زدن گرفته‌اند که تنبه‌آور بوده و به قصد اصلاح صورت می‌گیرد، به گونه­ای که موجب دیه نگردد ولی مخزن العرفان حکم تأدیب زن ناشزه را ارشادی می­داند نه مولوی، در صورتی که الفرقان و تسنیم، آن را از مراتب نهی از منکر می­دانند که واجب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the challenging axes of verse 34 of Surah An-Nisa 'Tafsir al-Mizan, Tasnim, Makhzanan al-Irfan and Al-Furqan

نویسندگان [English]

  • omolbanin karimi 1
  • mahdi mehrizi 2
1 Student of Tehran University of Quranic Sciences
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Verse 34 of Surah An-Nisa 'is one of the most challenging topics in the field of women, which the commentators have sometimes commented on, sometimes in line with each other.The present study examines the differences in the verse of consistency, which are the nature and scope of consistency, the concept of grace, inviolability and corporal punishment of women in the interpretations of Al-Mizan,Makhzan Al-Irfan , Al-Furqan, Tasnim in a comparative manner .In this way, the differences and commonalities of the selected interpretations have been identified, which pave the way for solving the challenges in the verses.Among the special approaches in the verse of consistency, we can mention the scope of consistency that interpretations such as Al-Mizan, Al-Irfan and Al-Farqan reservoirs have been generalized to social affairs and believe in the application of men's consistency to women's type and some such as Tasnim have limited it. In the rulings, the couple knows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consistency
  • Excellence
  • corporal punishment
  • Interpretations