بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

2 استادیار گروه زبان وادبیات عرب، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین روش‌های قرآن در بیان عقاید و معارف الهی، روش قصه‌گویی است. این روش می­تواند توجه همگان را به خود جلب کرده و آن‌ها را مجذوب مفاهیم خود کند. قصه‌های قرآن فقط داستان و سرگرمی نیستند، بلکه معارفی انسان ساز و عبرت آموز در قالب قصه هستند که ما را به سوی هدایت راهنمایی می‌کنند و صد البته زیبا و جذاب هستند؛ چرا که در آن‌ها همه نوع داستانی اعم از خانوادگی، مبارزه و پیروزی، عاطفی و . . . وجود دارند. داستان حضرت یوسف هم یکی از داستان های‌زیبا و جذاب قرآن است که بین قرآن و تورات مشترک است. البته بین نوع داستان‌گویی و شخصیت‌های این داستان در قرآن و تورات اختلاف فراوان است و نوع نگاه قرآن به این داستان نشان از حقانیت این کتاب آسمانی دارد؛ زیرا بدون هیچ‌گونه صحنه‌ی زشت یا تهمت به پیامبران و بد گفتن از آنان، داستان را بیان می‌کند. در این مقاله با بررسی تطبیقی میان قرآن وتورات در این قصه و با استفاده از کتب تفاسیر و... به مشابهت­ و تفاوت‌های دو کتاب در نقل ماجرا دست یافتیم که هر کدام در نوع خود پرده از حقایق بزرگی درباره قرآن برمی­دارد که تأمل در آن بر حقیقت ایمان به قرآن تأثیر بسزا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the Qur'an and the Torah in narrating the story of Prophet Joseph (AS) from the well to his release from prison

نویسندگان [English]

  • zohreh narimani 1
  • jaffar firoozmandi band pay 2
2 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

One of the most important methods of the Qur'an in expressing divine beliefs and knowledge is the method of storytelling. This method can attract everyone's attention and fascinate them with their concepts. The stories of the Qur'an are not just stories and entertainment, but are humanizing and instructive teachings in the form of stories that guide us to the right path and this stories are, of course, beautiful and fascinating; Because in them all kinds of stories exist, like: family, struggle and victory, emotional and etc. The story of Prophet Joseph is one of the beautiful and fascinating stories of the Qur'an that is common between the Qur'an and the Torah. Of course, there is a big difference between the type of storytelling and the characters of this story in the Qur'an and the Torah, and the way the Qur'an looks at this story shows the legitimacy of this divine book; Because he tells the story without any ugly scenes or slandering the prophets and speaking ill of them. In this article, by comparative study between the Qur'an and the Torah in this story, and using the books of commentaries, etc., we have achieved the similarities and differences between the two books in narrating the story, each of which reveals great truths about the Qur'an in its own way. Meditation on it has a great effect on the truth of faith in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet Joseph
  • Holy Quran
  • Torah
  • Comparative Study