بررسی تحلیلی _ تطبیقی حکمت تکرار لفظی در سوره ی کافرون از نگاه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 -

چکیده

مفهوم و محتوای سوره­ی کافرون، توحید محض است و بر اساس نظر اکثر مفسرین به گروه مشخصی از کافران اختصاص دارد. خداوند در این سوره به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله و سلم می‌فرماید: کافران، پذیرای دین و آیین توحیدی نبوده و نیستند و آنچه را که پیامبر(ص) می پرستد، کفار نمی پرستند و آنچه را کافران می­پرستند، حضرتش نخواهد پرستید. به نظر می رسد؛ تکرار لفظی در آیات سوره موجب پرسش و پیدایش آرای گوناگون شده است. بدین رو، در این مقاله انواع تکرار، مورد بررسی قرار گرفته و نشان ‌می‌دهد که محتوا و ساختار موضوعی سوره، تکرار را سبب شده‌است و نوع تکرار لفظی و با فاصله است. در این مقاله تحلیلی-تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه­ای، به بحث در مورد زمان حال و آینده آیات و همچنین به عادات قوم عرب در تکرار کلام اشاره شده ‌است و به دو سوال پاسخ داده شده: اول این که «چرا خداوند آیات سوم و پنجم سوره­ی کافرون را تکرار کرده‌است؟» و دوم این که «تکرار، چه پیامدهایی داشته است؟» با مقایسه دیدگاه‌های تفسیری امامیه و اهل سنت، بررسی دلایل روایی و شان نزول به این نتیجه دست یافته­ایم که عمده دلیل تکرار در این سوره، تأکید، جهت فهماندن به پیشنهاد دهندگان و ایجاد یک نوع صف بندی بین پیامبر(ص) و کفار است که هیچ سازش و مداهنه ای تا ابد در این مورد، وجود ندارد و تکرار آیات، دلالت بر این دارد که پرستش نوبتی خداوند متعال و بت ها، اکیدا محال دانسته شده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical-Comparative study of the wisdom of verbal repetition in surah Al-kafrun In terms of Shiites and Sunnis

نویسندگان [English]

  • hossinali torkamani 1
  • mohammadhossin movahedniya 2
1 -
2 -
چکیده [English]

The meaning and content of Surah Al-Kafrun is related to pure monotheism, which according to most commentators belongs to a certain group of infidels. It seems that the disbelievers were annoyed by the way it was addressed in this surah. In this surah, God says to the Holy Prophet of Islam (peace be upon him) that the disbelievers have not and will not accept the monotheistic religion and creed. Nor do the infidels worship what the Prophet (PBUH) worships and the Prophet does not worship what the disbelievers worship. In this article, the types of repetition are examined and it is also stated that the content and thematic structure of the surah has caused the repetition.The type of repetition in Surah Al-Kafrun is verbal and with a space. In this analytical-descriptive article, which uses library resources to discuss the present and future of verses, as well as the habits of the Arab people in repetition of words, two questions are answered: first of all, why did God repeat the third and fifth verses of Surah Kafrun? And second, what are the consequences of repetition? By comparing the interpretive views of Imami and Sunnis and by examining the narrative and revelation arguments, we have come to the conclusion that the main reason for repetition in this surah is the emphasis on understanding the proposers and creating a kind of line between the Prophet (PBUH) and the infidels. There is no compromise or softness in this case forever, and the repetition of verses has made it impossible to worship God Almighty in turn and occasionally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Interpretation
  • Comparative
  • Infidelity
  • Verbal Repetition