بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای قم - ایران

2 علوم و فنون تهران ایران

چکیده

حکم آشامیدنی‌ها در اسلام همانند حکم نخستین در خوراکی‌ها، حلال بودن است. آیات مختلفی از قرآن کریم، به آشامیدنی‌های حلال و پاک، اشاره دارد. در تعدادی از آیات، نوشیدن برخی آشامیدنی‌ها، تحریم و به طور واضح و صریح، نهی شده‌است؛ یکی از آن موارد، نوشیدن شراب به مقدار کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم است که برابر نص صریح آیات، روایات و نیز به حکم  عقل و اجماع، به طور کلی حرام شده‌است. اکنون پرسش آن است که آیا حکم حرمت آشامیدن شراب، در کتب الهی پیشین نیز وجود دارد؟ مقاله پیش رو، کتاب مقدس؛ عهد قدیم و جدید را واکاوی نموده و با روش توصیفی– تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار ‌داده ‌است. نتیجه پژوهش آن است که هرچند کلمات، برای هر دو محصول انگور؛ یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده، متفاوت به کار ‌رفته، اما کتاب مقدس از شراب تخمیر شده، نهی کرده، ولی در مرور زمان تفاسیر مختلفی از آن به عمل آمده و در مقام عمل نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the prohibition of drinking wine in The Holy Quran and The Old and New Testament

نویسندگان [English]

  • Roshanak Kazemi moghadam 1
  • Davood komijani 2
1 J-alzahra - qom - iran
2 science and technology
چکیده [English]

The ruling on drinking in Islam, like the first ruling on food, is lawful. In a number of verses, drinking certain beverages is forbidden and is explicitly forbidden, one of them is drinking wine, both in small and large quantities; direct or indirect, which is generally forbidden according to the explicit text of verses and hadiths, as well as the rule of reason and consensus. The question now is whether there is a ruling in other heavenly books that drinking wine is forbidden. Present article, has analyzed The Holy book, Old and New Testaments and compared it with a descriptive-analytical method. The result of this research is that although the words are used differently for both grape products, that's mean fermented and unfermented wine, the Bible forbids fermented wine, but over time different interpretations of it have been implemented. It has come and gone
with ups and downs in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alcoholics
  • Wine
  • Haram
  • Halal
  • Quran
  • Bible