تحلیل تطبیقی مولفه‌های میثاق غلیظ در آیات 15-7 سوره احزاب از دیدگاه مفسران فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه

چکیده

لازمه فهم صحیح متون دینی، واکاوی دقیق تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در آن است. اختلاف نظر مفسران درباره بعضی اجزای کلام، این احتمال را گوشزد می‌کند که ممکن است گرایش­ها و مشرب­های فکری متفاوت، در آرای تفسیری ایشان موثر باشد. این نشانه بر آن می‌دارد تا با نگاهی ژرف به حلّ اختلاف اقدام‌ نمود و از دیگر سو، در صورت نبود اختلاف و تشابه دیدگاه‌ها ذیل آیه یا سیاق واحد، رأی به عدم تأثیرگذاری مشرب‌های فکری در تفسیر ایشان داد. این امر، بررسی تطبیقی آرای مفسران با مکاتب و مذاهب مختلف تفسیری را ضروری می­سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مولفه­های کلیدی در آرای مفسران شیعی و اهل سنت، ذیل آیات 7 - 15سوره احزاب، با رویکرد تطبیقی جزئی و روش توصیفی- تحلیلی پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک در تفاسیر عرضه شده را مورد توجه قرار ‌داده‌ است. حاصل این پژوهش بر اتفاق آرای مفسران ذیل برخی مولفه‌ها مانند «امداد الهی» و «ضعف ایمان منافقان» صحه می­گذارد، ضمن این که از اختلاف رای و روش ایشان گاه کلی و گاهی نیز در امور جزئی، جهت تبیین مولفه­هایی چون «میثاق غلیظ»، «صدق» و «ترس شدید» حکایت می­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the components of the strong covenant in verses 7-15 of Surah Al-Ahzab from the perspective of Shiite and Sunni commentators

نویسندگان [English]

  • razieh pourmohammadi
  • zahra besharati
university allame
چکیده [English]

An accurate understanding of religious texts requires careful analysis of the interpretations and terms used in them. Individual disagreements about certain components of speech suggest the possibility that different tendencies and schools of thought may be reflected in their interpretive views. Therefore, it is necessary to take a deep look at resolving the dispute, and on the other hand, in the absence of differences and similarities in the interpretation of the verses, the ineffectiveness of different tendencies in their interpretation must be accepted. This necessitates a comparative study of the opinions of commentators with different interpretive schools and religions. Accordingly, the present study analyzes the key components in the views of Shiite and Sunni commentators, following verses 7-15 of  Surah Al-Ahzab, with a partial comparative approach and descriptive-analytical method, and expresses the differences and commonalities in these commentary books. The results of this study confirm the similarity of the opinions of the commentators under some components such as "divine help" and "weakness of faith of the hypocrites".  At the same time, it indicates a general or partial difference in their views to explain components such as "thick covenant", "truth" and "extreme fear".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Al-Ahzab
  • Interpretive Votes
  • Interpretive Method
  • Shiite and Sunni Commentators