بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

در دوران اخیر و در مواجهه با دوران مدرن و همچنین پس از فروپاشی نظام خلافتی عثمانی و برآمدن انقلاب مشروطه در ایران، مسلمانان از سر نیاز دورانی، تتبع بیشتری در موضوعات مرتبط با اندیشه سیاسی نموده­اند. بدین معنی که صورت­بندی نوین حکمرانی محل تأمل متفکران مسلمان در پرتو متون دینی قرار گرفت. بازخوانی مشروعیت قدرت به عنوان یکی از مهم­ترین وجوه اندیشه سیاسی، در نزد مفسرین به ما کمک می­کند تا نظام معنایی محل توجه متفکرین معاصر مسلمان در عرصه سیاست  واکاوی شود و همچنین دیدگاه­های سیاسی قرآن روشن­تر گردد. این کوشش تحقیقی که ناشی از یک ضرورت دورانی است، به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار مطالعه­ای کتابخانه­ای به بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت مندرج در تفاسیر المیزان علامه طباطبایی و فی ظلال القرآن سید قطب پرداخته است تا ضمن گزارش آرای تفسیری، از قِبَل فهم متقابل به مقایسه اشتراکات و افتراقات آنها بپردازد. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که دو مفسر مذکور، ذیل نظریه حقِ الهیِ قدرت و اقتدار آسمانی، به مسأله حکومت و مشروعیتِ آن نظر می­کنند، اما بر سر اینکه چه کسی واجدِ مشروعیت برای حکمرانی است، با هم اختلاف نظر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the legitimacy of power in the interpretations of al-Mizan and in the Fi Zilal al-Qur'an

نویسندگان [English]

  • abootaleb adinehvand
  • khalil parvini
University Of Holly Quranic Sciences and Knowledge Faculty Of ulom fonon Quranic-Tehran
چکیده [English]

In recent times and in the face of modern times and also after the collapse of the Ottoman caliphate and the rise of the constitutional revolution in Iran, Muslims have become more aware of issues related to political thought because of the circumstances. That is to say, the new formulation of governance has been the focus of Muslim thought in the light of religious texts.  Reconsidering the legitimacy of power as one of the most important aspects of political thought among commentators helps us to analyze the semantic system of contemporary Muslim thinkers in the field of politics and to clarify the political views of the Qur'an. This research, which is a necessity of this era, has used a descriptive-analytical method and a comparative study of the legitimacy of power in the interpretations of Al -mizan by Allameh Tabataba'i and Fi zilal al-Quran by Al-Sayed Qutb. In addition to reporting interpretative opinions by comparing and matching commonalities, the differences between the two views are also explained. The findings of this study indicate that the two commentators, under the theory of the divine right of heavenly power and authority, consider the question of government and its legitimacy, but disagree on who is eligible for governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought in Islam
  • Legitimacy of Power
  • Allameh Tabatabai
  • Sayyid Qutb
  • Al-Mizan
  • Fi zilal al-Quran