بررسی و نقد انگاره برتری ذاتی بنی‌اسرائیل بر اساس مطالعه تطبیقی تفاسیر قرآن و تفاسیر عهد عتیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار

چکیده

تعابیری در آیات قرآن کریم و عهد عتیق یافت می­شود که موهم برتری ذاتی قوم بنی­اسرائیل است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی-تطبیقی این انگاره را با مستنداتی از تفاسیرقرآن و تفاسیر عهد عتیق، مورد بررسی و نقد، قرار گرفته ‌است. مفسران عهد عتیق، در نقد این انگاره، به لغو برتری بنی­اسرائیل پس از گوساله پرستی و درگیری یهود با پیامبران الهی، ناسازگاری آن با عقل، نامعلوم بودن ریشه این اعتقاد، غیرانسانی بودن تعصب برخی متون یهود بر نژادپرستی، اشاره کرده­اند. مفسران قرآن کریم، نیز این انگاره را بر اساس ادله­ای همچون مشروط بودن برتری بنی­اسرائیل به ایمان و پذیرش ولایت آل محمد(ص)، محدودیت زمانی و مکانی این برتری، تعارض آن با آیات خیریت و برتری امت حضرت محمد(ص)، متأخر بودن آیات برتری امت اسلام نسبت به آیات برتری بنی اسرائیل در ترتیب نزول و ضرورت فهم صحیح تفضیل به معنای «تخصیص نعمت­های فراوان به این قوم، سرزنش­های مکرر بنی­اسرائیل درآیات قرآن، نقد و رد کرده­اند. بدینسان آیات برگزیدگی و تفضیل قوم بنی اسرائیل، محدود به زمان خاص بوده و تداوم نیافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and critique the idea of inherent superiority of the Israelites based on a comparative study of Qur'anic and Old Testament interpretations

نویسنده [English]

  • tahere tabatabayi
ostad
چکیده [English]

Interpretations are found in the verses of the Holy Quran and the Old Testament that seem to indicate the inherent superiority of the people of Israel. The present study, by means of a comparative-analytic method, has investigated and criticized this idea with documentation of its interpretations and Old Testament interpretations.  Old Testament commentators have criticized the idea of ​​Israeli supremacy, after Jewish calfism and conflict with divine prophets, its incompatibility with reason, the uncertainty of the root of this belief, the inhumanity of some Jewish texts on racism, after which Israel cannot be The superior people gave up. Commentators on the Holy Quran have also embraced the idea of ​​the Israeli supremacy limited and conditional.  As conditional on Israel's supremacy of faith and acceptance of Al-Muhammad's province,  the time and place constraints of this superiority,  Its conflict with the goodwill and supremacy of the followers of Prophet Muhammad, the late verses of the Qur'an concerning the superiority of the followers of Prophet Muhammad over the Quranic verses concerning the superiority of the children of Israel and also Tafizil means "devoting many blessings to the children of Israel. The people of Israel have also been blamed on numerous verses. Thus the verses of the election of the people of Israel were limited to a specific time and did not last.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Testament commentators
  • Children of Israel
  • Intrinsic superiority
  • Excellence