دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت در اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

زهرا درویش؛ طاهره سادات طباطبایی


مطالعه تطبیقی آراء تفسیری مغنیه و سید قطب در موضوع وجوه اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حسینی فهرجی


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی روش تفسیری المیزان و الفرقان با تکیه بر برخی از آیات مربوط به زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

نفیسه آذربایجانی؛ هدا صادق زادگان


مقاله ترویجی

بررسی و تبیین «کاربرد قلب در قرآن» با محوریت آثار علامه طباطبایی (ره) و آیت‌الله جوادی آملی (مدظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

مهدی قهرمان؛ راحله جمالی؛ سمیرا عطایی دیزجی


مقاله پژوهشی

چگونگی مواجهه‌ی مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

امان اله ناصری کریموند؛ روح الله محمدی؛ فاطمه مرادی کهنکی


پژوهشی تطبیقی پیرامون تفاسیر تنزیلی "همگام با وحی: عبدالکریم بهجت پور" و "معارج‌التّفکر و دقایق-التدبر: عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

مصطفی عطار آبکناری؛ فاطمه دارابی؛ محمد مسعود آقایی


بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی و علامه طباطبایی در چگونگی ارتباط معنایی و محتوایی فواصل آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

علی اصغر آخوندی


مقاله مروری

تفسیر تطبیقی، اغراض و فواید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

سید محمود طیب حسینی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مطهره سادات طیب حسینی