دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله ترویجی

بررسی تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت در اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

زهرا درویش؛ طاهره سادات طباطبایی


مطالعه تطبیقی آراء تفسیری مغنیه و سید قطب در موضوع وجوه اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حسینی فهرجی


مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی روش تفسیری المیزان و الفرقان با تکیه بر برخی از آیات مربوط به زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

نفیسه آذربایجانی؛ هدا صادق زادگان


مقاله ترویجی

بررسی و تبیین «کاربرد قلب در قرآن» با محوریت آثار علامه طباطبایی (ره) و آیت‌الله جوادی آملی (مدظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

مهدی قهرمان؛ راحله جمالی؛ سمیرا عطایی دیزجی