بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله رویت خدا ازمنظر علامه طباطبایی و شنقیطی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-27

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 10-29

سید محمود طیب حسینی؛ ام البنین احمدیان علی ابادی


بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 10-31

عباس حکیمی؛ علی نصیری؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-63

محمد مهدی کریمی نیا؛ زهرا شمس؛ مجتبی انصاری مقدم


نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظرآیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 48-63

سید محمد نقیب؛ اکرم سادات سیدی


بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی