کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت در اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

زهرا درویش؛ طاهره سادات طباطبایی


نقد تحلیلی آرای مستشرقان درباره اصحاب کهف با تأکید بر آموزه های قرآن

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 216-239

اکرم سادات سیدی؛ سید محمد علوی زاده


بررسی تطبیقی ساختار عرفانی سوره حمد از منظر مفسران

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 52-73

محمد علی اسدی نسب محمد علی


بررسی تطبیقی حوزه‌ معنایی معجزه در قرآن و عهدین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 96-119

فاطمه دست رنج؛ محمد دهقانی


بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 184-209

عبدالمؤمن حکیمی؛ علی اصغر شعاعی


بررسی تطبیقی_ تحلیلی شخصیت پردازی حضرت یعقوب ( ع) در قرآن و عهدین

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 91-122

فاطمه کاظم زاده؛ فائزه اسدی


بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


بررسی تطبیقی کاربرد و مفاهیم واژه عهد در قرآن و عهدین

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 107-122

محمد علی همتی؛ احمد جعفری؛ جواد جهانی