کلیدواژه‌ها = تفسیر تسنیم
بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی و علامه طباطبایی در چگونگی ارتباط معنایی و محتوایی فواصل آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

علی اصغر آخوندی


نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظرآیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 48-63

سید محمد نقیب؛ اکرم سادات سیدی


بررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن با تأکید بر آرای آیه‌الله جوادی آملی و سیّد قطب

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 101-130

زهرا دیانی دردشتی؛ سیده فاطمه حسینی میر صفی