کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظرآیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 48-63

سید محمد نقیب؛ اکرم سادات سیدی


تبیین نسبت بین تقریر القرآن و تفقه جامع

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 134-151

سید محمد سیدی فرد؛ مجتبی زینی