کلیدواژه‌ها = جوادی آملی
بررسی تطبیقی آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله معرفت در اعجاز قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

زهرا درویش؛ طاهره سادات طباطبایی


بررسی تطبیقی محورهای چالشی آیة «وارثان کتاب» با تأکید بر آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 184-203

سید حسین شفیعی دارابی؛ نادره رحیمی نژاد قره آغاج


حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 10-29

سید محمود طیب حسینی؛ ام البنین احمدیان علی ابادی


ظرفیت‌شناسی دعا در دفع بلایای طبیعی از منظر آیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 79-93

مهدی اخلاصی؛ علیرضا مجدآرا


ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-63

محمد مهدی کریمی نیا؛ زهرا شمس؛ مجتبی انصاری مقدم