کلیدواژه‌ها = فریقین
بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

دوره 8، شماره 2، دی 1402

10.22034/csq.2023.190666

علی غضنفری؛ فاطمه اردستانی؛ زهرا قربان خانی