کلیدواژه‌ها = سید قطب
بررسی تطبیقی آراء مفسران آیت الله جوادی آملی و سید قطب در خصوص نظریه سیاست توحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.419989.1346

سید محمود موسوی درچه؛ محمد اکبری؛ علیرضا کاوند


بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی