کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
مطالعه تطبیقی مباحث کار و اشتغال با آموزه‌های قرآن و حدیث

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 61-87

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه خلجی