نویسنده = حسینی میر صفی، سیده فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اشتغال زنان بر مبنای آیات قرآن با تأکید بر آرای آیه‌الله جوادی آملی و سیّد قطب

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-130

زهرا دیانی دردشتی؛ سیده فاطمه حسینی میر صفی