نویسنده = ترکمانی، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی _ تطبیقی حکمت تکرار لفظی در سوره ی کافرون از نگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-105

حسینعلی ترکمانی؛ محمد حسین موحدنیا